Industry Solutions Recyclables Paper

Reciklaža

Korištenje sekundarnih sirovina je direktno povezano sa ciljem globalne industrije (i našeg cilja) za smanjenjem karbonskog otiska i pomaganjem logistici da smanji potrošnju primarnih sirovina. S tim u vezi, mi nudimo robustan asortiman usluga za reciklažu radi pomoći Vašoj logistici reciklaže.

Upravljanje sekundardnim sirovinama

Korišćenje sekundarnih sirovina je primarni način za smanjenje emisije ugljenika i smanjenje ukupne potrošnje primarnih sirovina. Mi se zalažemo da postanemo stručnjaci u industriji, tako da možemo da pomognemo kompanijama koje vrše reciklažu kod optimizacije njihovih lanaca snabdijevanja za budući uspjeh. 

U okviru našeg asortimana usluga reciklaže, mi nudimo posebne usluge za razne proizvode, kao što je otpadni papir, plastika, drvene grede, panjeva, piljevine, primer papir, pulpe, iverice, laminata i metalnog otpada. Kada sarađujete sa kompanijom DB Schenker kao Vašim logističkim partnerom, imate pouzdanog pružatelja usluga koji se razumije u posao otpreme i reciklaže. Mi ćemo dodjeljivati i upravljati opremom, upravljati pošiljkama u skladu sa akreditivnim pismima (L/C), upravljati carinskim poslovima i preuzećemo koordinaciju sa Vašim dobavljačima, u slučaju potrebe.

Mi u kompaniji DB Schenker veoma se zalažemo za očuvanje prirode. Za nas jedan od načina za to je da pomažemo kompanijama kao što ste Vi, koji već dajete nazad zemlji i osiguravate smanjenje našeg karbonskog otiska.

Povezani proizvodi & usluge

eSchenker: Jednostavno je

eSchenker je naše do sada najnaprednije logističko rješenje. Uključuje sve eServices u jednom portalu, pružajući maksimalnu podršku na svakom nivou Vašeg lanca snabdijevanja. Od praćenja i raspoređivanja do rezervacije i izvještavanja, eSchenker pokriva Vašu logistiku.

Praćenje

Alat za praćenje eSchenker je jednostavan za upotrebu i omogućava Vam pravovremene informacije o lokaciji i statusu Vaše pošiljke kao i trenutno predviđenog vremena isporuke. Dodjela broja za praćenje znači da možete da pristupite online detaljnim podacima o pošiljkama bez prijave.

Naša tehnologija za praćenje je sada ažurirana sa još detaljnijim pregledom i informacijama o statusu za svaku od Vaših pošiljki.

600 tonska dizalica istovara turbine u Burullus

Preko 100.000 tona

1/4

Priča o uspjehu

2/4

Priča o uspjehu

3/4

Projekat uvezivanja kolona kamiona:

4/4