Here to Move Woman on Smartphone

Dualni studijski program

Tokom trajanja programa GENEXT@DB Schenker, radićete u svim glavnim poslovnim područjima naše kompanije. Dodatno, opcionalne misije u inostranstvu pružaju Vam uvid u našu internacionalnu kulturu kompanije.

Šta nudimo

Svake godine 1. avgusta, nudimo dualni studij u logističkom menadžmentu (EUFH Brühl ili Neuss) i Internacionalni menadžment za poslovanje i informacione tehnologije (IMBIT) (DHBW Mannheim) u našem glavnom sjedištu u Essenu.

Ako želite da povežete teoretsko znanje sa praktičnim iskustvom, pružamo Vam mogućnost da to i učinite u jednom od naša dva kursa kao GENEXT student: Logistički menadžment i internacionalni menadžment za poslovanje i informacionu tehnologiju

Na tečaju za logistički menadžment na Evropskom univerzitetu primijenjenih nauka u Brühlu ili Neussu, bićete detaljno upoznati sa svim aspektima logistike. Osim logističkih funkcija u okviru kompanije, specifični zahtjevi za logistikom i modernim logističkim tehnologijama su na prvom mjestu na predavanju.

Studenti će dobiti širok izbor predmeta ekonomskih nauka, koji su fokusirani na logističke teme i dopunjeni karakteristikama stranog jezika i ličnosti. Predavanja se održavaju na njemačkom jeziku.

Integralni dio dualnog studijskog programa je pržanje internacionalne teoretske faze na jednom od EUFH partnerskih univerziteta. Dodatno imate mogućnost da završite pripravnički staž u jednoj od stranih filijala u inostranstvu.

Na kraju predavanja Logističkog menadžmenta na EUFH, stičete zvanje "Bachelor of Arts". 

Jedan od glavnih ciljeva tečaja "Internacionalni menadžment za poslovanje i informacionu tehnologiju" je područje poslovne informatike. Velik dio onoga što se bavi razvojem, korištenjem, vrednovanjem ili daljnjim razvojem informacionih sistema kompanije posredovan je studijskim programom. Posebno, tečaj se usredotočuje na poslovne studije kao osnovni preduslov za postupanje sa poslovnim informacionim sistemima kompanije u praksi. IMBIT takođe podučava studente o interkulturološkom znanju, ponašanju i upravljanju. Tečaj se sastoji od oko 40% ekonomskih nauka, oko 40% poslovne informatike i oko 20% sadržaja o interkulturološkom upravljanju. Na kraju tečaja "IMBIT" u DHBW Mannheim, stičete zvanje "Bachelor of Science". Nakon što uspješno završe dualni studijski program, studenti mogu da se prijave na DB Schenker-ove uzbudljive, ulazne mogućnosti u internacionalnim okruženjima.

Oblasti prakse

Moguće faze tokom praktičnih faza u oba smjera mogu biti slijedeće:

 • Ugovorna logistika / SCM
 • Menadžment za ključne klijente / Prodaja
 • Kopneni transport
 • Avio i pomorski transport
 • Ljudski resursi
 • IT
 • Finansije

Možete da pomognete u oblikovanju Vaše prakse sa našom fleksibilnom obukom.

Nakon uspješnog završetka, nudimo interesantne, raznovrsne i odgovorne početne mogućnosti u internacionalnom okruženju.

Vaš profil

Slijedeći uslovi moraju da se ispune za dualne studije:

 • Vrlo dobro poznavanje njemačkog jezika
 • Dobra kvalifikacija za upis na univerzitet ili vrlo dobra kvalifikacija za upis na univerzitet u ekonomskom području
 • Dobro poznavanje programa MS Office
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika

Zvuči interesantno? Prijavite se putem našeg tržišta rada.

Otvorena radna mjesta