Principi zaštite podataka za dbschenker.com/ba

Zaštita Vaših ličnih podataka Vam je važna - kao i nama. Zbog toga mi ćemo da Vas informišemo na ovoj stranici o tome koju vrstu podataka prikupljamo, zašto su nam potrebni ovi podaci i kako možete da prigovorite prikljupljanju podataka. Za nas uvijek: Privatnost štiti ljude, ne podatke!


1)  Koja stranka je odgovorna za prikupljanje i obradu podataka? 

Kompanija Schenker AG je stranka odgovorna za prikupljanje i obradu Vaših podataka. Nadležni službenik za zaštitu podataka je gospodin Maik Goehrke. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, prijedloge i/ili kritiku u vezi dbschenker.com, molimo kontaktirajte: 

Schenker AG
Kruppstraße 4 
45128 Essen
Za pitanja i prijedloge u vezi zaštite podataka, možete poslati email na: dataprotection@dbschenker.com
 

2) Kada dbschenker.com prikuplja i obrađuje lične podatke? 

Mi smo svjesni koliko Vam je važno da se pažljivo postupa sa Vašim ličnim podacima kada koristite naše usluge. Radujemo se što ste izabrali našu internet stranicu i želimo da Vam pružimo transparentne informacije o tome da li se i kada prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci. Svako prikupljanje i obrada podataka se izvodi u posebne svrhe. One nastaju iz tehničkih potreba, ugovornih uslova ili izričitih zahtjeva klijenata. 
Zbog tehničkih razloga, određeni podaci moraju da se prikupljaju i čuvaju tokom posjete stranici dbschenker.com. Isti uključuju datum i trajanje posjete, internet stranice koje su korištene, identifikacioni podaci pretraživača i vrste operativnog sistema koji se koristi i internet stranica sa koje nas posjećujete. Ovi podaci pružaju informacije o broju posjetioca i kako se naše internet stranice koriste, ali je prikupljanje podataka strogo anonimno. 


3) Kada će se Vaši podaci izbrisati? 

Vaši podaci će da se izbrišu kada više ne budu potrebni u svrhu za koju se prikupljaju (npr. u okviru ugovornog odnosa). Vaši podaci se takođe moraju izbrisati kada nije dozvoljeno da ih čuvate (posebno ako su podaci netačni i ispravka nije moguća). Kada pravne ili praktične smetnje sprječavaju brisanje, podaci su blokirani (npr. posebne obaveze arhiviranja).
 

4) Kakva prava imaju korisnici stranice dbschenker.com?

  • Mogu zahtijevati informacije u vezi podataka o njima koji su sačuvani.
  • Mogu zahtijevati korekciju, ispravku i blokiranje, gdje postoji zakonska osnova za to.
  • Ako ste postavili korisnički profil, možete da ga izbrišete.
  • Pismo poslano putem pošte je dovoljno za izvršenje Vaših prava, adresirano na 

Schenker AG
Data protection
Kruppstr.4
45128 Essen 
 ili email na: dataprotection@dbschenker.com
 

5) Da li su podaci šifrirani?

Prijenos podataka i emailova putem interneta u principu nije šifrovan i zbog toga je nezaštićen od pristupa trećih lica. Kada nas kontaktirate putema emaila, povjerljivost pruženih informacija nije garantovana tokom prijenosa; mi zbog toga preporučujemo da nam se povjerljive informacije šalju izričito pismenim putem.
 

6) Da li se podaci otkrivaju trećim licima?

Nikada ne otkrivamo podatke trećim licima, osim kada je to potrebno na osnovu poslovne veze. Ako koristimo podugovorače i posrednike za ispunjenje ugovora koje smo zaključili sa Vama, potrebno je da im predočite podatke. Da bi osigurali da svi podaci budu obrađeni isključivo za svrhu ispunjenja našeg naloga, ove treće strane su obavezane sa odgovarajućim ugovornim obavezama. Prijenos između DB Group kompanija će da se održe samo ako smo Vas izričito izvijestili o ovome.


7) Nove funkcije

Mi prilagođavamo obavijesti o zaštiti podataka promjenama u funkcijama. Zbog toga mi preporučujemo da pročitate obavijest o zaštiti podataka kada otvarate novu verziju dbschenker.com.


8) Kada se koriste kolačići? 

Želimo da Vam pružimo mogućnost da donesete informisanu odluku za ili protiv upotrebe kolačića, jer su isti potrebni za tehničku funkciju internet stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke u kojima mogu da se sačuvaju lični podaci.
Naša obavijest o zaštiti podataka je namijenjena za osiguranje toga da ste potpuno svjesni prikupljanja i obrade podataka, čak i kada naše internet stranice koriste kolačiće i da možete da donesete odgovarajuću informisanu odluku.
Zbog toga Vas informišemo o vrsti i obimu upotrebe kolačića na našim internet stranicama.
Upotreba dbschenker.com je u principu moguća bez kolačića, jer isti ne služe tehničkoj svrsi. Možete da izbjegnete praćenje putem kolačića promjenom Vaših postavki pretraživača (ne prati, lista zaštite od praćenja) ili da spriječite kolačiće trećih lica da se sačuvaju. Možete da promijenite Vaše postavke pretraživača kako slijedi: 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Firefox proširenje za upravljanje upotrebe Flash kolačića: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Adobe (plug-in za flash kolačiće): http://www.adobe.com/de/privacy/flash-player.html

Menadžer za postavke Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager.html#117096 

Ne prati: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen 

Dodatak pretraživaču https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Lista zaštite od praćenja: http://www.iegallery.com/de-de/trackingprotectionlists

Takođe preporučujemo redovnu provjeru i brisanje kolačića koji su sačuvani, tamo gdje ih posebno ne želite. 
Mi koristimo kolačiće koji su aktivni od početka Vaše posjete na našu internet stranicu sve do kraja određene sesije pretraživača. Ovi kolačići su automatski nevažeći i izbrisani u trenutku kada zatvorite svoj internet pretraživač. Ovi kolačići su poznati kao "kolačići sesije". Kolačići sesije se koriste za slijedeća područja:

  1. Kolačić identificira korisnika nakon prijave za trajanje aktivne sesije.
  2. Kolačić osigurava da nakon što se izabere jezik, da isti bude zadržan i primijenjen tokom trajanja aktivne sesije i nastavlja sa podrškom korisniku dok mijenja između stranica.
  3. Kolačići služe za sigurnost podataka i sprječava da se podaci i sadržaj manipulišu, da im se pristupi i da se prenesu na drugi sistem od strane trećih lica.

Naziv

Funkcija

Vrijeme pohrane

_guid       

Eloqua tracking     

13 months


8.1 Oracle Eloqua

Dbschenker.com je na ovu web stranicu integrirao komponente Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (u daljnjem tekstu “Eloqua”). Eloqua upoređuje relevantni sadržaj web stranice s podacima zainteresiranih strana, kupaca i njihovih profila, kako bi on omogućio operaterima web stranica da se obraćaju zainteresiranim stranama i kupcima efikasnije i ciljanije. Svrha Eloqua je povećati stopu konverzije zainteresiranih strana u kupce i time poveća promet operatora web stranice.

 Operativna kompanija kompanije Eloqua je Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, SAD.

Eloqua postavlja kolačiće na sistem informacione tehnologije subjekta podataka. Eloqua će, u ime dbschenker.com, koristiti podatke i informacije prikupljene putem naše web stranice za procjenu ponašanja korisnika subjekta podataka koji je koristio našu web stranicu. Pored toga, Eloqua će koristiti podatke za izradu izvještaja o korisničkim aktivnostima, kao i druge usluge za našu kompaniju povezane s korištenjem naše web stranice. Pogođena osoba može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice, kao što je prikazano gore, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog pretraživača i time trajno proturječiti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internet pretraživača također bi spriječila Oracle da postavi kolačić na sistem informacione tehnologije dotične osobe. Pored toga, kolačići koje je Oracle već postavio mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem Internet pretraživača ili drugih softverskih programa. Da bi spriječili postavljanje kolačića, posjetite:

https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

9) Usluga analize interneta
Mi koristimo Piwik usluge analize na našoj web stranici. Male tekstualne datoteke (kolačići) čuvaju podatke o tome kako koristite našu internet stranicu, uključujući Vaši IP adresu. Ovi podaci su anonimni i sačuvani. Ako niste saglasni sa analizom Vaše upotrebe naše internet stranice, možete da promijenite Vaše postavke pretraživača u bilo koje vrijeme da izbjegnete upotrebu kolačića. Međutim može biti i slučaj da se sve funkcije ne mogu koristiti.


10) Google Maps

Dbschenker.com uključuju Google Maps. Uz podatke o prijavi, Vaša IP adresa se prenosi na Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The relevant privacy policy can be found at https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.
On the site https://www.google.com/intl/de_en/policies/technologies/product-privacy/, you can make settings for your privacy.
 

11) You Tube

Na internet stranici dbschenker.com, videoi sa YouTube-a su uključeni u prošireni način privatnosti. Tokom posjete stranici, slijedeći podaci se prenose na Google kao YouTube operatera:
- IP adresa,
- specifična adresa stranice,
- preneseni identifikator pretraživača
- datum sistema i vrijeme poziva
- već postojeći kolačići, koji se mogu koristiti da jasno identifikuju Vaš pretraživač

Samo kada se reprodukuju video, kolačići i pikseli se koriste za personalizaciju reklame i rezultata pretrage. Molimo imajte u vidu da Google može da primi dodatne informacije o kolačićima koje ste već sačuvali. Obim njihove upotrebe od strane Google-a je izvan našeg uticaja. Google je odgovoran za ovo prikupljanje i obradu podataka.


12) Ažuriranje politike privatnosti

Mi prilagođavamo politiku privatnosti na promijenjene funkcionalnosti. Zbog toga preporučujemo da pročitate politiku privatnosti kada posjetite novu verziju internet stranice dbschenker.com.


October 2020