Uslovi i odredbe poslovanja (T&C)

Saznajte o općim uslovima i odredbama poslovanja (T&C) naših različitih oblasti za rezervaciju.

Razne usluge su dostupne na ovoj internet prezentaciji, na koja se primjenjuju različiti "Opći uslovi i odredbe poslovanja". Opće uslove i odredbe poslovanja "T&C" od pojedinih divizija korporacije ili povezanih kompanija od Schenker AG i/ili Deutsche Bahn AG pronaći ćete na određenim stranicama.

Kontakt

Da li imate prijedloge, zahtjeve ili prigovore u vezi internet prezentacije kompanije DB Schenker? Molimo da pošaljete poruku 
ServiceManagement.DigitalSolutions@dbschenker.com