Family bed laughing social impact

Socijalno

U kompaniji DB Schenker vjerujemo da se uspjeh kompanije sastoji ne samo od ekonomskog učinka. Zbog toga smo posvećeni održavanju ravnoteže između naših ekonomskih, socijalnih i ekoloških osnova.

Sa stanovišta socijalnog učinka, DB Schenker se trudi da bude prvi poslodavac u Njemačkoj i širom svijeta. Sa ovom pozicijom u mnogim zemljama, jako se zalažemo da održimo naš položaj i proširimo naš pristup svim područjima svijeta.

Međutim znamo da naša socijalna odgovornost prevazilazi samo poziciju atraktivnog poslodavca. Iz tog razloga DB Schenker ima za cilj pridržavanje međunarodnih standarda o radnom odnosu i radnih uslova kao i da bude priznat član društva, koji podržava socijalne projekte u našim zajednicama.

Okupljanje najboljeg globalnog tima 

U kompaniji DB Schenker naši zaposlenici su nam najvrijedniji. Možemo da zadržimo naš uspjeh na tržištu ako imamo motivisane i kvalifikovane zaposlenike u našem timu. Naši napori za zadržavanje uspješnih zaposlenika podržani su našim zalaganjem za razvoj održivog osoblja i jakom kulturom kompanije.

Snažan, profesionalan menadžment ljudskih resursa nam pomaže u održavanju zadovoljstva zaposlenika u godinama koje dolaze. Dosljedno radimo da bi dalje poboljšali zadovoljstvo zaposlenika postavljanjem jasnih ciljeva i redovnom procjenom nas kao kompanije, koristeći redovnu anketu za zaposlenike u svijetu. Zalažemo se za razvoj osoblja i naš cilj je da prilagodimo profesionalni rast naših zaposlenika da bi se bolje prilagodili njihovim vlastitim individualnim profesionalnim i životnim fazama. Sve u svemu učinili smo održiv razvoj ljudskih resursa prioritetom kompanije.

Uz uspješne inicijative menadžmenta ljudskih resursa, jaka kultura kompanije je preduslov za posvećene i zadovoljne zaposlenike i zbog toga temelj za dugoročni uspjeh. Međunarodna postavka DB Schenker predstavlja izazov za integraciju raznih kultura i stvaranje zajedničkog identiteta. Važno je da stvorimo kulturu u kojoj se zaposlenici iz različitih zemalja osjećaju kao kod kuće i sarađuju da bi postignuli naše ciljeve i vizije.

Pronalazak najboljeg globalnog tima 

Uz zadržavanje zaposlenika, regrutacija profesionalnih zaposlenika je apsolutno potrebna za nastavak stvaranja uspješne, globalne organizacije.

DB Schenker je započeo da stvara reputaciju kao vrhunski poslodavac u transportnoj i logističkoj industriji. Postizanje ovog cilja je poseban izazov u svjetlu demografske promjene i trenutne borbe za kvalifikovane i talentovane zaposlenike. Uz ponudu atraktivnih programa za obuku i školovanje, fokusiramo se na stalno povećanje naših napora za regrutaciju kvalifikovanih i motivisanih zaposlenika. DB Schenker usko sarađuje sa univerzitetima i asocijacijama kao što je mreža upravljanja logistike i lanca snabdijevanja BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Osiguranje pravednih radnih uslova

Naši globalni DB Schenker minimalni socijalni standardi definišu očekivanja za svakodnevne poslovne aktivnosti naših zaposlenika, izvršnih direktora i menadžera na globalnoj osnovi.

DB Schenker socijalni minimalni standardi određuju i operacionalizuju opće društvene izjave prema sveobuhvatnom Kodeksu ponašanja naše matične kompanije Deutsche Bahn. Oni su usklađeni sa osnovnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO), Globalnim dogovorom Ujedinjenih nacija, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima kao i Njemačkim kodeksom održivosti.

Ovi principi su obavezujući za sve članove upravnog odbora, direktore, izvršne direktore i zaposlenike širom svijeta. DB Schenker podstiče svoje poslovne partnere da ih se takođe pridržavaju. U situacijama u kojima nacionalni i međunarodni zakoni ne pružaju adekvatnu socijalnu ili radnu zaštitu, DB Schenker se pridržava ovih standarda kao minimum.