Workers logistics compliance

Naši standardi

DB Schenker je implementirao holistički sistem za upravljanje usklađenosti radi osiguranja etičkog ponašanja i radi postupanja kao pouzdan i pravedan partner za naše klijente.
Naš DB Kodeks ponašanja pruža smjernice i interni okvir za sve DB zaposlenike i direktore, u svim poslovnim transakcijama i kontaktima sa klijentima.  Naše interne regulacije definišu ponašanje za sljedeće situacije:

Pokloni – Dati i uzeti

DB Schenker vjeruje u transparentnost. Da bismo to postigli, imamo smjernice o tome kako postupati sa poklonima od trećih lica ili nagradama od same kompanije.

Zaštita imovine

Imamo jasne smjernice o zaštiti imovine DB Grupacije i povjerljivom postupanju sa poslovnim i trgovačkim podacima.

Zakon o kartelu / Utvrđivanje cijena

Naša informacija i smjernica o zakonu o kartelu i utvrđenim cijenama omogućava nam da izbjegavamo kršenje antikonkurencijskih propisa, fiksne cijene i ponude koje ograničavaju trgovinu.

Agenti, brokeri, savjetnici

Pridržavamo se internih pravila i smjernica kada je riječ o saradnji i izboru.

Sukob interesa

Naše smjernice o izbjegavanju sukoba interesa - između profesionalnih dužnosti i privatnih interesa zaposlenika ili poslodavaca - omogućavaju DB Schenker da uvijek postupa sa integritetom. 


Za detaljan pregled, molimo pogledajte naš DB Kodeks ponašanja.