Zalaganje

DB Grupacija se zalaže za dalji razvoj boljeg razumijevanja usklađenosti u nacionalnom i međunarodnom okruženju. Prati visoke standarde poslovne etike i aktivno ih se pridržava. DB Grupacija takođe aktivno razmjenjuje iskustvo o pitanjima usklađenosti sa ostalim međunarodnim korporativnim igračima.

DB Grupacija se posebno zalaže za principe UN Global Compact. Takođe je aktivan član Transparency International.