Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

FAQ

Често задавани въпроси за Брекзит и митниците

Нищо не е решено. Преходната фаза, в която Обединеното кралство ще остане част от европейския единен пазар и митническия съюз с четирите основни свободи, до очакваното фактическо излизане на 31 декември 2020 г., беше политически съгласувано в проекта за договор. Дали обаче договорът за излизане ще бъде приет от британския парламент или не, все още не е ясно. Ако обаче има преходна фаза, движението на стоките ще остане свободно в този период.

Освен въвеждането на митническа обработка и допълнителните усилия за набавяне на свидетелства за произход, прекратяването на свободното движение на стоки ще има следните последици:

  • Приемането на общи норми и стандарти, каквито се прилагат в ЕС, вече не е гарантирано.
  • Митническите формалности и граничният контрол могат да удължат сроковете за доставка в търговията между ЕС и Обединеното кралство.
  • Предишните разпоредби за ДДС ще се променят, когато става въпрос за Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство ще стане трета страна.

Споразумението за свободна търговия би трябвало да улесни търговията между ЕС и Великобритания. Става дума не само за митнически задължения и бюрокрация, но и за отваряне на пазара за фирмите и стандартите за производство, касаещи потребителите, околната среда и служителите.
На 23 март 2018 г. държавните и правителствени ръководители от ЕС заявиха подкрепата си за споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство. Такова споразумение може да бъде прието в края на планирания преходен етап, който се очаква да продължи до 31 декември 2020 г.
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство би означавало, че стоките с британски или европейски произход няма да подлежат на митнически такси или, в зависимост от резултата от преговорите, че те поне ще бъдат намалени, в сравнение с митническите ставки на СТО, при движението на стоки между Обединеното кралство и ЕС.
Търговията без мита между ЕС и Обединеното кралство обаче би била възможна само за стоки, за които има доказателства за преференции от ЕС или Великобритания. Усилията за получаване или събиране на тези сертификати за произход могат да отнемат време. Следователно трябва критично да се постави под въпрос дали митническите преференции действително ще са предимство. Това означава: Ако ставката на митото, наложена за вашия продукт, е ниска, то добиването и представянето на сертификати може да не се изплати.

Да, ако ЕС и Обединеното кралство сключат споразумение за свободна търговия, не се очаква да се прилагат мита за стоките с произход от който и да е регион, но все пак ще трябва да се спазват съответните формалности за внос и износ на стоки.

Още повече: митниците ще трябва да преглеждат дали стоките са действително освободени от мита. Само стоки, произведени или преработени до голяма степен в ЕС или Обединеното кралство със съответните доказателства за произход, биха били освободени от митница. Редовни тарифи ще се прилагат за стоки, които не са с произход от ЕС.

Ако стойността на пратката не надвишава 1000 евро и нетно тегло от 1000 килограма, както и стоките не подлежат на никакви забрани, ограничения или други специални формалности за износ, и ако не се възстановяват суми, или няма възстановявания на митата, пратката може да бъде регистрирана устно директно в изходящата митническа служба.

Да. Съществуват различни опростявания на процесите, които също могат да бъдат приложени и във връзка с Обединеното кралство след Brexit. Например, съществува принципът "упълномощен изпращач" или "оторизиран икономически оператор (ОИО)".
Внимание: Използването на всяко опростяване обикновено е предмет на митническо одобрение.
Като упълномощен изпращач можете да извършвате транспортния процес като транзитна процедура, без да се налага да представяте стоките на мястото на отпътуване или да подадете съответната транзитна декларация.
Статутът на ОИО има по-големи предимства.
Това включва:

  • Докладване дали пратката ще бъде проверена след обобщената декларация
  • Не са необходими данни, свързани с безопасността при регистрацията на износа
  • Приоритетно третиране, ако се извършва контрол


Великобритания и ЕС са членове на СТО. Ако се случи „твърд Brexit“, търговията между Великобритания и ЕС ще бъде в съответствие с правилата на СТО. Няма вече да има такова свободно движение на стоки, както е в  момента на европейския единен пазар, между ЕС и Обединеното кралство.

Правилата на СТО са основният стандарт при отношенията между 164-те страни в СТО. Главната цел на СТО е премахването на всички пречки в световната търговия. Това включва както някои пречки при търговията, свързани с тарифи (по-специално мита), така и несвързани с тарифите (например технически стандарти и разпоредби, или бюрократични пречки, които отнемат много време).

Някои от най-основните принципи на СТО са следните:

  • Принцип на най-облагодетелствана нация: Според принципа на най-облагодетелстваната нация, членовете на СТО са длъжни да предоставят предимствата, които предоставят на един търговски партньор, също и на всеки друг член на СТО.
  • ринцип на реципрочност: Принципът на реципрочност се отнася по-специално за преговорите за премахване на тарифите: Ако страна А предоставя предимства на страна Б, те трябва да бъдат реципрочни. Държава Б след това трябва да предостави същите предимства на страната А.

Пример: Има твърд Brexit и една компания от ЕС иска да достави автомобили до Обединеното кралство през 2022 г .; ставката на митото на СТО е 10% (към октомври 2018 г.). Обединеното кралство не може да прилага ставка на митото от 15% за стоки от ЕС, тъй като това не съответства на принципа на най-облагодетелствана нация. Споразумението за свободна търговия ще позволи намаление до 0%. 

Безмитните доставки обикновено са възможни само в рамките на споразумение за свободна търговия или митнически съюз в бъдеще. Разбира се, има и някои продукти, за които правилата на СТО предвиждат мито от 0%.


До сега, временните доставки на стоки (например оборудване за панаири или за упражняване на професия) в Обединеното кралство не бяха никакъв проблем. След Brexit се очакват две опции: Временно ползване или Carnet A.T.A.
Carnet A.T.A. е международен митнически разрешителен документ, който улеснява временния износ на посочените по-горе стоки. Предпоставка е стоките да бъдат върнати в ЕС непроменени след временния износ. Carnet A.T.A. служи като митнически документ както за например германските митници, така и за митниците в страната на местоназначение, което позволява бърза гранична обработка. Не се изискват допълнителни митнически формалности. Плащане на мита или депозиране на обезпечение в страните на внос няма да е необходимо. Издаващите офиси са съответните компетентни индустриални и търговски камари на местно ниво.
Предпоставка за това е, че Обединеното кралство ще продължи да участва в процедурата Carnet A.T.A. след Brexit.

Да. След като Великобритания вече не бъде част от ЕС след Brexit, обхватът на разпоредбите, които трябва да преразгледат компаниите от страните членки, ще се увеличи. Това се отнася особено за контрола върху износа, който е обект на подробни европейски разпоредби, касаещи износа за трети страни. В сравнение с редките лицензи за трансфери, лицензи за износ ще се изискват много по-често.
Вероятно Обединеното кралство ще бъде част от привилегирована група страни за контрол на износа, така че в много случаи е възможно да се използват общи разрешителни.

Да. Както и при износа, компаниите ще трябва да спазват европейските разпоредби за внос след Brexit, в допълнение към националните разпоредби. Някои продукти ще подлежат на ограничения въз основа на международни разпоредби и договори, както и на разпоредби на ЕС.

Не се поема отговорност или гаранция за предоставената информация!