Skip to content
Лого на DB SCHENKER Лого на DB SCHENKER


Here to Move Woman on Smartphone

Програма за дуално обучение

По време на програмата GENEXT@DB Schenker ще работите във всички основни бизнес сфери на компанията ни. В допълнение предлагаме и възможност да изберете мисия в чужбина, чрез която можете да се запознаете отблизо с международната ни корпоративна култура.

Какво предлагаме

Всяка година на 1 август предлагаме дуална специалност по управление на логистиката (Европейски университет по приложни науки в Брюл или Нойс) и Международно управление за Бизнес и информационни технологии (IMBIT) (DHBW в Манхайм) в главния ни офис в Есен.

Ако искате да съчетаете теоретични познания с практически опит, предоставяме Ви възможността да го направите като GENEXT студент в един от двата ни курса: Управление на логистиката и международно управление за Бизнес и информационни технологии

В курса по „Управление на логистиката“ в Европейския университет по приложни науки в Брюл или Нойс ще се запознаете подробно с всички аспекти на логистиката. Освен логистичните функции в рамките на една компания, курсът разглежда задълбочено и специфичните за бранша изисквания по отношение на логистиката и съвременните логистични технологии.

Студентите получават познания в широк спектър от икономически науки с акцент върху логистичните теми, допълнени с изучаване на чужд език и личностно развитие. Лекциите се провеждат на немски език.

Неразделна част от програмата за дуално обучение е включването на международен теоретичен етап, който се провежда в един от партньорските университети на Европейския университет по приложни науки. Освен това ще имате възможността да стажувате в една от дъщерните ни компании в чужбина.

В края на курса по „Управление на логистиката“ в Европейския университет по приложни науки ще придобиете степен „Бакалавър на изкуствата“. 

Един от основните акценти на курса „Международно управление за Бизнес и информационни технологии“ е областта бизнес информатика. Курсът разглежда голяма част от работата, свързана с разработката, използването, оценката или по-нататъшното развитие на фирмените информационни системи. Курсът се занимава по-конкретно с бизнес науки като основно предварително условие за работа с фирмените информационни системи в практиката. IMBIT също така учи студентите на интеркултурни знания, поведение и управление. Курсът е структуриран с около 40% икономическо научно съдържание, около 40% информатика, свързана с бизнеса, и около 20% съдържание, занимаващо се с интеркултурно управление. В края на курса „IMBIT“ в DHBW в Манхайм ще придобиете степен „Бакалавър на науките“. След успешното завършването на програмата за дуално обучение студентите могат да кандидатстват в DB Schenker за предлаганите вълнуващи възможности за начални позиции в международна среда.

Области от практиката

Възможните етапи при практическите части на двата курса са следните:

 • Договорна логистика / Управление на веригата на доставки
 • Управление на ключови клиенти / Продажби
 • Сухопътен транспорт
 • Въздушен превоз на товари и морски транспорт
 • Човешки ресурси
 • ИТ
 • Финанси

Можете да помогнете за адаптиране на практиката си чрез нашето гъвкаво обучение.

След успешно завършване предлагаме интересни, разнообразни и отговорни възможности на начално ниво в международна среда.

Вашият профил

При дуалните обучения трябва да бъдат покрити следните изисквания:

 • Много добро ниво на немски език
 • Добър общ резултат от приемен изпит за университет или много добър резултат от приемен изпит за университет с икономическа насоченост
 • Добри познания по MS Office
 • Много добро ниво на английски език

Звучи Ви интересно? Кандидатствайте през нашата борса за работни места.

Свободни работни позиции