161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

High Capacity Transport

Genom High Capacity Transports (HCT) genomför DB Schenker fältprover med nya lastbilsstorlekar och fordonskombinationer. Projektet drivs tillsammans med Volvo, Trafikverket, CLOSER (via Lindholmen Science Park), Wabco med flera.

Syftet med projektet är att undersöka hur vi kan minska utsläppen av växthusgaser och minska antalet tunga fordon på vägarna med hjälp av fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som är tillåtet idag. Sedan 2012 har DB Schenker Sverige och externa parter testat olika kombinationer av längre & tyngre fordon (>25,25m >64 ton). Försök bedrivs under föreskrifter & dispenser från Transportstyrelsen.

Fältprover utförs i dagliga operationer med DUO-trailer (2 stycken semi-trailers) på 32 meter mellan Göteborg och Malmö av Schenker Åkeri, ett helägt dotterbolag till Schenker AB. DB Schenker Consulting koordinerar projektet för DB Schenkers räkning.

Några fördelar med deltagande i projektet:

  • Påverka framtida lagstiftning för att säkra samhällsekonomisk nytta
  • Bidrar till uppsatta miljömål 2030 för reducering av CO2 utsläpp

  • Erfarenhet av påverkan av HCT-teknologi på existerande transportsystem

  • Reducering av antal fordon på väg vilket reducerar buller, vägslitage, olycksrisk samt transportkostnader

Regeringen har nyligen gått ut med information att Trafikverket fått i uppdrag att analysera var och om längre lastbilar bör tillåtas på Sveriges vägar samt att ta fram förslag på författningsändringar för att tillåta längre lastbilar. Syftet är att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Uppdraget åt Trafikverket ska redovisas till Näringsdepartementet den 31 mars år 2019.