Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


”Ingen ska lämnas ensam vid en katastrof” – Röda Korset besöker LOVA

Den 23:e november träffades 19 glada LOVOR på DB Schenkers huvudkontor för att lära sig mer om Röda Korset. Eva Maria Rudbäck, logistikansvarig, började med att berätta om katastroflogistik, hur de snabbt får in material och livsmedel i ett katastrofområde.

Kläder skickas inte längre eftersom behoven i olika världsdelar är så olika och kostnaden för hög för transporten. Om kläder eller liknande behövs i området köper man in från ett grannland eller annan del av det drabbade landet.

En stor utmaning i katastrofen är just själva transporterna. Det är inte ovanligt att infrastrukturen skadats på något sätt, så att vägar, hamnar och flygplatser är obrukbara. Före en leverans måste man också sätta upp avspärrningar och ha ett system för att dela ut livsmedel mm för att undvika upplopp och kalabalik. Röda Korset samarbetar ofta med andra organisationer såsom FNs flyktingorgan UNHCR m.fl.

Eva Maria berättar vidare om utmaningar på hemmaplan i samband med katastrofer. Hur hanterar man stora volymer skänkta kläder i samband med en katastrof? Eva Maria berättade om händelserna under hösten 2015, när flyktingkrisen var som störst. Många privatpersoner och företag hörde av sig och ville skänka kläder och saker, samtidigt som Röda Korset själva inte har stora lagerytor eller avancerade logistiksystem. Exempelvis ville ett företag skänka schampo till flyktingförläggningarna, en taxirörelse erbjöd sig att köra insamlade kläder gratis osv. Man samarbetade under perioden med Swedavia, Migrationsverket, en biltillverkare mfl. Det är viktigt att inte tacka nej till hjälp eftersom man i så fall riskerar att tappa volontärers intresse efter katastrofen.

I den dagliga verksamheten i Sverige arbetar Röda Korset inom olika områden; exempelvis språkträning, läxläsning och cykel- och simskolor för nyanlända, första hjälpen utbildningar. För att samla in pengar till verksamheterna driver de ca 300 second hand-butiker, där omvandlas skänkta kläder och saker till pengar. Eva Maria berättade om sina utmaningar när det gäller transporter av insamlade kläder, och även transporter av kläder som inte anses kunna säljas vidare.

Ungefär hälften av de 5000 ton kläder organisationen tar emot varje år kan inte säljas och skickas därmed till textilåtervinning. Man har samarbete med ett återvinningsföretag i Tyskland, och det är inte helt enkelt att styra logistiken av gamla textilier från de olika second hand-butikerna. Hanteringen av klädsäckarna är tung och lastning och lossning sker manuellt med frivilliga insatser.

Träffen med Röda Korset avslutades med en gruppövning där LOVORNA brainstormade fram idéer på hur logistiken kan förenklas eller förbättras för textilhanteringen, samt förslag på hur Röda Korset kan dra in mer bidrag.

LOVA tackar Eva Maria Rudbäck för besöket och önskar henne och Röda Korset varmt lycka till med det fortsatta arbetet.