Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Hanna Melander, miljö- och kvalitetschef på DB Schenker

På årets sista LOVA-träff gästades vi av Hanna Melander, miljö- och kvalitetschef på DB Schenker. Hanna inledde med att ge oss en inblick i klimatomställningen och om transportsektorns omställning till fossilfria transporter på en global nivå. Sedan fortsatte Hanna berätta om DB Schenkers hållbarhetsstrategi och färdplan för fossilfria och utsläppsfria transporter. DB Schenkers vision är att bli helt utsläppsfria, vilket uppnås genom att alla fastigheter använder förnybar energi, att alla lastbilar använder el eller vätgas och att alla flygplan och fartyg drivs av e-bränsle.

För att uppnå visionen använder sig DB Schenker av tre verktyg:

  1. Förbättra och förnya – fossilfria fordon och drivmedel, innovationsprojekt och transporteffektivitet
  2. Samarbeta och påverka – kunder, beslutsfattare, åkerier och intresseorganisationer
  3. Kommunicera – utbilda och engagera medarbetare & dialog med kunder, leverantörer och samarbetspartners

Hanna avslutade med att lyfta några intressanta innovationsprojekt som DB Schenker deltar/deltagit i – du kan läsa mer om dem genom att klicka på länkarna:

  • E-Charge: test av 24 meter långt ekipage som ska kunna köra över 4 timmar på el
  • DenCity: elektrifierade stadsnära transporter
  • Qlocx: Leverans till container med digitalt lås