Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA träff - Svenska Mässan Gothia Towers

Årets första LOVA-träff ägde rum på Svenska Mässan Gothia Towers tillsammans med ett härligt gäng LOVOR där vi fick möjligheten att lyssna till två spännande föreläsare.

Carolin Grimpe, Technics Manager på Svenska Mässan Gothia Towers inledde med att presentera verksamheten, historien bakom och visionen som de ständigt strävar mot att uppnå.

Jan Angelbäck, Logistics & Supply Manager fortsatte med att berätta om de logistiska utmaningarna de ständigt möter i det dagliga arbetet, vilka utmaningar man ser framöver samt hur dessa ska tacklas. Träffen avslutades med en spännande rundvandring i anläggningarna från högst upp i tornen med utsikt över hela Göteborg, genom mässlokalerna för att avsluta i logistikens kärna med insyn i en godsmottagning och lagerhantering där J.I.T är av högsta vikt!