Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Anna Elgh från Svenska Retursystem

Årets andra LOVA-träff hölls även denna digitalt och vi fick möjligheten att inspireras och utbyta erfarenheter. Denna gång hade vi förmånen att lyssna till Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem AB och styrelseledamot på Green Cargo. Anna har en varierande och bred erfarenhetsresa och har drivit frågan om fossilfria transporter i över 15 år (!).

Anna inledde med att berätta om hur hon och Svenska Retursystem (SRS) arbetat mot att integrera hållbarhet i hela sin verksamhet. Det startade med SRS värderingar; Enkelt, Effektivt, Hållbart och att ”väcka dessa till liv” i organisationen. Sedan beskrev Anna SRS:s cirkulära affärsmodell och hur de olika delarna bidrar till ökad hållbarhet. Ett exempel är hur SRS skapat en Hållbar Design och Tillverkning av lastbärare. Idag hanteras 20 miljoner returenheter som tvättas, vid behov lagas och sedan skickas tillbaka vilket skapar en livslängd på 15 år, att jämföra med en europapall i trä.

Vidare berättade Anna om den kulturresa hon startade tillsammans med organisationen, från en traditionell struktur till en mer platt och självstyrande organisation. Grunden i arbetet var att skapa ett samarbetsklimat där alla är kapabla till att ta beslut, där förtroende ges samt att engagera alla medarbetare i arbetet mot gemensamma mål. 2019 lades SRS ledningsgrupp ned och fler självstyrande team skapades.

Anna delade även med sig av sina lärdomar från skapandet av självstyrande organisationsstruktur:

  • Kulturresan kommer före kultur
  • Ge bort makt, gör mindre, lyssna mer
  • Tålamod, lita på processen och alla medarbetare
  • På riktigt tro på att detta är rätt väg och var beredd att ta konsekvenserna
  • Var modig och sluta ta beslut
  • Transparens – alla behöver tillgång till all informati

Anna avslutade med att tipsa om boken ”Reinventing organzations: en guide för att skapa kreativa organisationer” av Fredric Laloux om man vill läsa på ämnet självstyrande organisationer.