Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA träff med Ebba Eriksson, doktorand från Lunds Tekniska Högskola

LOVA vill tacka Ebba Eriksson, för att vi fick förmånen att lyssna till den intressanta forskningen inom effektiv materialhantering & lagerverksamhet i omni-kanaler.

Årets tredje LOVA-träff ägde rum på Schenker Consultings kontor i Göteborg tillsammans med ett härligt gäng LOVOR. Ebba inledde med att förklara om forskningen kring effektiv materialhantering & lagerverksamhet i omni-kanaler för att sedan fokusera på att öka förståelsen kring vilka utmaningar och möjligheter som finns för lagerhantering kopplat till e-handel för dagligvaruhandlaren.

Träffen fortsatte sedan med workshop kring vad denna förändringen betyder för ens "roll", "branschen i stort" samt "kompetensbehovet”. Tack för spännande diskussioner kring automatiseringsgrad, förändrade kompetensbehov inom branschen i framtiden.