Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Den 31 maj var det dags för en ny LOVA träff på DB Schenkers huvudkontor vid Lilla Bommen. Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren, var inbjuden för att prata om Västsveriges framtid & logistik.

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige.

Handelskammaren har anor från 1661 och består av ca 70 anställda som arbetar med att hjälpa medlemsföretagen till extern hjälp, ny kunskap eller kontakter för att nå affärsmässiga mål.

Handelskammaren är en naturlig mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer.                  

Västsverige och Göteborg är Sveriges största tillverkande region och har Skandinaviens största hamn och här finns många tillverkande företag.

Visste du till exempel att Absolut Vodka flaskan tillverkas i Limmared?

Men Göteborg halkar efter vad gäller arbetsmarknad och vi behöver göra den större. För att göra det finns huvudsakligen två sätt att skaffa mer kompetens:

1. Geografisk expansion (Ex. genom bra kollektivtrafik och infrastruktur)
2. Förtätning (Inflyttning till städerna)

Det ä inte tillräckligt att vi i Västsverige har attraktiva arbetsgivare. För att städerna i Västsverige skall växa behövs även attraktiva städer. De anställda vill trivas i den stad de bor.

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, det så kallade Västsvenska paketet. Transportsystemet måste effektiviseras eftersom att fler människor ska kunna och vilja arbeta, besöka, vistas och bo i Göteborg