Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


LOVA-träff med Karolina Boholm från Skogsindustrierna berättar om hennes brinnande intresse för hållbarhetsfrågor

Årets sista LOVA-träff var ännu en gång digital, där vi återigen fick möjligheten att inspireras och nätverka.

Vi fick äran att lyssna till Karolina Boholm med många spännande roller, dels som transportdirektör på Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets Transportråd för transportköpare, ledamot i Nationella Godstransportrådet och även ordförande i Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur.

Karolina inledde med att berätta om sin karriär och hennes brinnande intresse för hållbarhetsfrågor som har inspelat sig i dem olika rollerna hon har idag.

I arbetet med att skapa en gemensam färdplan för industrins fossilfria godstransporter finns flera utmaningar och det krävs flera pusselbitar för att kunna uppnå målet:

  • Effektivisering när det gäller fordon, logistik, horisontella samarbeten och platooning
  • Elektrifiering
  • Byte till förnybart drivmedel
  • Överflyttning till andra trafikslag och möjligheten att göra sjöfart och järnväg fossilfria

Vidare berättade Karolina om hur godstransporter kan lyckas bli fossilfria till en rimlig kostnad och även hur vi botar Sveriges implementeringsallergi där det kan ta flera års tid att genomföra förändringar. Karolina delade med sig av 3 tips för att uppnå förändring:  1. Var långsiktig, tänk kriget inte slaget, 2. Var proaktiv och ge inte upp, det tar tid, 3. Var målmedveten men ödmjuk och snäll.