DB SCHENKER-logga

LOVA-träff med Västtrafik och Transdev

Den 31 januari samlades ett 20-tal glada LOVA-medlemmar på Centralhusets Konferens för att kicka igång LOVA-året 2018. Vi fick träffa föreläsare från Västtrafik och Transdev som tillsammans ansvarar för den kollektivtrafik som de flesta av oss utnyttjar, men som alla har en åsikt om. Hur arbetar Västtrafik och Transdev i sitt partnerskap och vilka utmaningar ställs de inför? Vad händer innan bussen eller tåget når våra hållplatser och vem bestämmer hur tidtabellen ska se ut?

”Många skulle beskriva kollektivtrafiken som att åka från en plats man inte vill, med personer man helst vill slippa, till en plats man inte ska” inleder Mats Nyström, kundstrateg på Västtrafik. Ett instämmande fnitter sprids i rummet och Mats fortsätter med att berätta hur Västtrafik tillsammans med sina många samarbetspartners ständigt arbetar för att öka antalet resenärer som väljer kollektivtrafiken framför bilen. Idag väljer årligen över 320 miljoner kunder att resa med bussar, tåg, spårvagnar och båtar i Västsverige och genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster vill Västtrafik vara det självklara valet när vi reser.

Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik och varje dag görs närmare 300 000 resor med Transdev från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. De driver persontrafik på uppdrag av länstrafik, kommuner och landsting. Inom Transdev ryms även varumärkena Snälltåget, Merresor, Flygbussarna, Båtbussarna, Bussakuten och Styrsöbolaget.

Hur gör man då för att skapa en attraktiv kollektivtrafik som gör att fler blir villiga att släppa ratten? Enligt Jesper Carlberg, trafikutvecklare på Transdev, spelar restidskvoten, en stor roll. Det vill säga hur lång restiden blir i jämförelse med bilen. Restidskvoten mäts på en skala där 1 innebär att kollektivtrafiken är lika snabb som bilen, vilket både Västtrafik och Transdev arbetar mot. Ann-Sofie Engström som är chef för marknadsutveckling och utbildning på Transdev, förklarar hur arbetet går till för att planera trafiklinjer utifrån efterfrågan av resor. Ann-Sofie berättar att de strävar efter att finnas synliga för oss resenärer och genom undersökningar, statistik och dialog få en uppfattning om hur vi reser samt vilka linjer som belastas tyngst. Idag finns det system som registrerar hur många som går av och på vid varje hållplats, men det händer även att personal från Transdev sätter sig på busslinjerna för att observera trafiken. För att fånga upp resenärer som inte ännu åker men buss eller tåg satsar Västtrafik och Transdev stort på kampanjer som ska få bilanvändarna att prova på att åka kollektivt.

Transdev och Västtrafik har en gemensam affärsutvecklingsplan och är det ska ske ett tabellskifte börjar planeringen upp till 1,5 år i förväg. Det är mycket som påverkar hur tabellerna ska utformas. Kommunen kan till exempel presentera ett område där nya bostäder eller arbetsplatser ska byggas vilket i sin tur kan leda till utökad trafik. Därefter är det affärsledningen som tar ett beslut om vilka trafikförslag man ska börja jobba med. Att skapa nya trafiklinjer är en lång process som är mycket mer komplicerad än vi kan tro. ”Det är inte bara att sätta in en buss till” säger Jesper Carlberg, det krävs enorm planering och mycket resurser i form av bland annat fordon och chaufförer.

85 % av alla resor inom Västtrafik går in mot centrala Göteborg. Ca 500 förare arbetar varje dag för Transdev för att förflytta oss säkert från en punkt till en annan och både Västtrafik och Transdev lägger stor vikt i att resenärerna ska få en bra kundupplevelse på vägen, även om det krävs ett byte eller två.

Efter en lärorik förmiddag med många skratt avlutades årets första LOVA-träff med en gemensam lunch. Vi ser fram emot ett härligt år med nya erfarenheter och inspirerande möten!