Bygglogistik

Effektivt bygge genom effektiva materialflöden

Genom hela byggprojektet kan Schenker Consulting hjälpa er med planering och övervakning av materialflöden till och från byggplatserna. Vi tar hänsyn till säkerhet, yttre begränsningar och att minska slöseri genom hela byggprojektet.

Kundnytta

  • Effektiv transport till och från byggplatserna
  • Nödvändiga checkpoints för kontroll av flödena och leveranskvalitet
  • Transportplaner anpassade för byggprojektets alla faser
  • Plan för oförutsedda händelser för att minimera risker