Hållbar logistik

Skapar din framtida hållbara logistiklösning

Schenker Consulting hjälper er med att skapa hållbara logistiklösningar. Genom kvalité och miljöstyrning tar vi ansvar i att skapa framtidens hållbara logistik setup och guidar våra kunder i processen att skapa sina planer för en hållbar logistikverksamhet.

Kundnytta

  • Supply chain zero emission strategy – Framtagning av strategi och handlingsplaner för att stegvis uppnå nollutsläpp
  • Översyn av er supply chain - Identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som effektivt minskar era utsläpp
  • Innovationer som bidrar till en hållbar logistikkedja – Förslag på innovationer, trender och teknik som ökar er konkurrenskraft genom ökad transport- och energieffektivitet och visa på hur ni kan implementera dessa
  • Klimatberäkningar - Klimatkalkyler som visualiserar er verksamhets klimatpåverkan genom hela försörjningskedjan, t.ex. livscykelanalyser och olika typer av emissionsanalyser. Resultatet presenteras tillsammans med en handlingsplan för konkreta åtgärder som minskar er klimatpåverkan.
  • Miljö – och hållbarhetsrapportering inom supply chain
  • Framtagning av miljöpolicys inom supply chain