Våra tjänster

Schenker Consulting AB har sina rötter i Supply Chain Management och logistikutveckling. Vi har en väl utvecklad metodik för projekt och analyser inom området.

Till vänster återfinner ni exempel på våra tjänster inom området Supply Chain Management.