Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


Brexit – Připravujete se?

Příprava na Brexit: Váš kontrolní seznam

Tento seznam vám pomůže zkontrolovat, zda jste připraveni na celní procedury, které budou od 1. ledna 2021 vyžadovány při zasílání zboží mezi Velkou Británií a Evropskou unií.

Toto jsou tři hlavní kroky, které je třeba učinit:

 1. Připravte si registrace a zkontrolujte vaše zboží
 2. Zkontrolujte své dokumenty
 3. Zvolte poskytovatele přepravy a celních služeb


Brexit, aktualizace říjen 2020

Společně udržujeme Evropu i vaše podnikání v pohybu

Brexit je již jistý. Od 1. ledna 2021 bude veškerý obchod mezi EU a Velkou Británií vyžadovat exportní i importní celní deklaraci, v případě vybraného zboží také dodatečné kontroly.

Abychom minimalizovali riziko jakýchkoli zpoždění, investovali jsme do služeb pro naše zákazníky a zajišťujeme kapacitu pro zpracování dovozních a vývozních prohlášení a správu veškerých dalších hraničních formalit a kontrol.
 

Doporučujeme shlédnutí našeho webináře pro zákazníky:

Webinář je v anglickém jazyce.

DB Schenker se připravuje na podporu zákazníků po Brexitu - Oliver Bohm (CCO Europe), Chris Clayton (Vedoucí Brexitové skupiny), Julie Heard (CCO Cluster UK & IE) a Ray Hennessy (CEO Cluster UK & IE) poskytnou přehled o přípravách na Brexit.Brexit? Žádný strach!

Srpen 2020 – Aktualizované informace o brexitu pro zákazníka

Velká Británie na konci tohoto roku opustí Evropskou unii, takže vám – jakožto globální společnosti zabývající se dopravou do Velké Británie a z ní – brexit přinese problémy, na které se nyní musíte připravit. DB Schenker chápe komplikace, které tyto změny přinesou, a vynakládá značné prostředky pro zajištění kontinuity našich prvotřídních služeb.

Je nanejvýš důležité, abychom se problémům spojeným s příchodem brexitu postavili společně s vámi, protože naše úspěchy jsou vzájemně provázané.

Ve společnosti DB Schenker jsme poslední dva roky věnovali detailní přípravě, včetně zřízení celoevropské brexitové operační skupiny.
 

Vyjednávání mezi Evropskou unií a Velkou Británií vyvrcholilo 1. února 2020 podpisem smlouvy o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Do 31. prosince 2020 probíhá přechodné období, během kterého se zatím neprojevují žádné změny v obchodních postupech mezi oběma ekonomickými stranami.

Možnost dalšího prodloužení vypršela 30. června 2020 a Velká Británie opustí stávající obchodní dohody s Evropskou unií k 31. prosinci 2020. V tuto chvíli neexistuje žádná dohoda, kterou by se měly řídit obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británií po Brexitu. Jasný není ani stav pohybu nákladní přepravy mezi Velkou Británií a Severním Irskem.

Od 1. ledna 2021 dojde k velkým změnám v obchodním vztahu mezi oběma stranami. Tyto změny povedou k novým obchodním předpisům a celním postupům.

Podniky v Evropské unii a Velké Británii tak musí být připraveny na nové celní procesy a postupy na konci přechodného období bez ohledu na výsledek jednání o budoucím vztahu.


Následující přípravné kroky našim zákazníkům pomohou minimalizovat možné dopady Brexitu:

 • Proveďte revizi svého podnikání, abyste dokázali identifikovali, jaký dopad bude mít Brexit na váš dodavatelský řetězec z Evropské unie.
 • Udržujte si aktuální přehled o politické situaci týkající se Brexitu a dopadu, který bude mít na vaše přípravy.
 • Poskytněte zákazníkovu/příjemcovu plnou moc společnosti DB Schenker nebo ji co nejdříve vygenerujte v lokálním místní celním systému (v mnoha zemích jde o zákonný požadavek).
 • Ujistěte se, že vaši partneři poskytují požadované informace o jejich obchodní dokumentaci, aby bylo možné vydat celní prohlášení.
 • Zkontrolujte svoji vlastní obchodní dokumentaci a ujistěte se, že poskytuje informace nezbytné k vydání celního prohlášení.
 • V případě IE do Velké Británie zkontrolujte, jaké britské postupy váš dovozce zamýšlí používat.
 • Informujte společnost DB Schenker o oprávněních, které máte od celního úřadu.
 • Informujte společnost DB Schenker o potenciální změně způsobu dopravy, pokud o ni uvažujete, např. o přechodu ze silniční dopravy k letecké.
 • Prověřte si se svými obchodními partnery informace, které uvádějí do své dokumentace (důležité pro požadavky celního úřadu).
 • Informujte společnost DB Schenker, pokud máte v plánu využít odložené účtování DPH.


Ceny budou definovány podle nákladů vzniklých v jednotlivých zemích a již brzy vám poskytneme bližší seznam celních služeb a cen.

Vytvořili jsme brexitovou operační skupinu a rozšířili jsme strukturu našeho projektového týmu. Aktuálně máme kompetentní skupinu odborníků, kteří na tomto důležitém tématu spolupracují.

Patří do něj:

 • Brexitový programový manažer
 • Národní odborníci na brexit
 • Komerční a přepravní experti (např. z oblastí prodeje, obchodních služeb atd.)
 • IT projektoví manažeři
 • Celní poradci

Přípravy provedené brexitovou operační skupinou mají usnadnit bezproblémový přechod na situaci po Brexitu a zajistit nepřerušené fungování služeb našim zákazníkům.

Tým pokrývá širokou škálu témat napříč čtyřmi hlavními oblastmi podnikání: celní služby, provoz přeprav, komunikaci a obchod. Abychom vám mohli pomoci s přípravami, potřebujeme podrobně pochopit vaše požadavky. Kontaktujte prosím svého Account managera nebo obchodního zástupce.

Posilujeme naše provozní a celní týmy, abychom zajistili dodatečnou kapacitu, kterou budou změny od 1. ledna 2021 vyžadovat.

Naším hlavním cílem je zajistit bezproblémové přepravní a celní služby do Velké Británie a z ní pro všechny naše zákazníky. DB Schenker poskytne své celní kapacity zákazníkům využívajícím naše přepravní služby.

V rámci přípravy podrobného hlášení pro vás a ostatní zákazníky naše brexitová operační skupina představuje kompletní plány prostřednictvím webináře pro zákazníky.

DB Schenker disponuje nejširší sítí napříč celou Evropou s řadou spojů a potenciálních míst pro spojení Evropy a Velké Británie. Již nyní máme důmyslné postupy, jak se vypořádat s přerušením tunelové i trajektové dopravy, takže jsme schopni vypočítat potenciální výhody změny trasy v případě hrozícího zdržení na některém hraničním přechodu.

Další informace o Brexitu najdete na následujících stránkách:

Všechny informace budou neustále aktualizovány s ohledem na vývoj situace, zejména na upřesnění dohod a postupů mezi EU a Velké Británie.