Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


10 tipů, jak se připravit na Brexit

Incoterms® definují, jak jsou rozděleny náklady a odpovědnosti mezi kupujícím a prodávajícím. Často používanými podmínkami jsou EXW nebo DDP, ale od 1. ledna 2021 již nemusí být tyto podmínky nejlepší volbou.

Pokud jako prodávající využijete EXW, nebudete odpovědní za vývozní prohlášení, a proto nebudete mít právo na přístup k dokumentaci, která prokazuje, že nemusíte platit DPH.

Pokud v pozici prodávajícího použijete podmínku DDP, budete pravděpodobně potřebovat registraci k DPH v zemi dovozu a možná budete muset najít makléře, který bude pracovat na základě nepřímého zastoupení.

Používání těchto podmínek v EU je zcela v pořádku, ale od 1. ledna 2021 by mohlo způsobit komplikace a zpoždění vašich zásilek do a z Velké Británie. Důrazně proto doporučujeme, abyste si prověřili, které podmínky jsou pro vás nejvhodnější.

Více podrobností naleznete zde:

Pravidla ICC Incoterms®

  New Content Item (3)

Ať už jste vývozce nebo dovozce, je velmi důležité znát kód zboží, se kterým obchodujete.

New Content Item (10)

Jako vývozce musíte zajistit, že budete dodržovat veškerá zvláštní povolení, licence nebo kontroly, které mohou být pro vaše zboží požadovány. Jako dovozce musíte potvrdit komoditní kód, aby byly zaplaceny příslušné tarify. Jako vývozce a/nebo dovozce zodpovídáte za poskytnutí kódu zboží celnímu zástupci.

Kódy naleznete v EU TARIC nebo UK TARIFF.

K obchodování mezi EU a Velkou Británií budete potřebovat registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů.

Pokud jste dříve vlastnili evropské číslo EORI, budete muset požádat o nové britské číslo EORI. Získání není složité.

Jednoduše klikněte na odkaz zde.

DPH bude splatná od 1. ledna a pokud nedojde ke sjednání obchodní dohody, bude nutné hradit také clo. Je důležité zvážit, jak budete platit DPH a cla, protože před přijetím zboží budete muset mít tato ujednání v uzavřená.

Pokud jste odesílatelem zboží, je důležité, aby s tím váš zákazník počítal. Předejdete tím zpoždění při přijímání zásilky.

Každá země zachází s placením cel a daní odlišně. V některých zemích nabízí společnost DB Schenker možnost odkladu, o které byste se měli informovat u svého obchodního zástupce DB Schenker.

Tak zjistíte, zda je možné požádat o odklad.

New Content Item (4)

Aby bylo možné správně vyplnit prohlášení o vývozu a dovozu, musí vaše faktury obsahovat předepsané informace.

Požadované informace jsou uvedeny níže:

 • Jméno a adresa odesílatele
 • Jméno a adresa příjemce
 • Datum odeslání
 • Kódy zboží (HS)
 • Popis výrobku
 • Hrubá a čistá hmotnost
 • Hodnota a měna zboží
 • Země původu
 • Číslo a typ balení
 • Incoterms®
 • Číslo EORI a DIČ

New Content Item (5)

Některé produkty vyžadují další licence a kontroly. Níže uvedený seznam zboží bude ve Velké Británii vyžadovat úplná prohlášení a předběžné oznámení o zásilce 24 hodin před dodáním do Velké Británie.

 • Zboží podléhající spotřební dani a uhlovodíky
 • Ohrožené druhy (CITES)
 • Léky a prekurzory drog
 • Ryby
 • Hnojiva
 • Vysoce rizikové rostliny a výrobky z nich
 • Výbušniny, střelné zbraně, ohňostroje atd.
 • Látky poškozující ozonovou vrstvu
 • Jaderné látky

Druhy produktů a úroveň kontrol se od 1. ledna rozšíří o další požadavky. K dalšími rozšíření dojde od dubna, od června pak budou fungovat úplné celní kontroly a systémy. Je důležité, abyste před přepravou zboží podléhajícímu kontrolám kontaktovali celní tým DB Schenker, aby vám pomohl připravit vše potřebné.

Veškeré podrobnosti o požadavcích Spojeného království najdete v britském operačním modelu hranic.

EU vyžaduje od prvního dne úplné dodržování celních předpisů.


1. ledna:

 • Jsou vyžadována prohlášení
 • Možné oddálení úplného prohlášení a tarifů
 • Bezpečnost na straně odesílatele
 • Předběžné oznámení o kontrolovaném zboží (viz bod č. 6)

1. dubna:

 • Předběžné oznámení a zdravotní kontroly u všech produktů živočišného původu a regulovaných rostlin a rostlinných produktů

1. července:

 • Kompletní systémy a kontroly

New Content Item (7)

Vláda Spojeného království stanovila možnost odložit úplná prohlášení a zaplatit cla až 6 měsíců uplynulých od 1. ledna. Ve společnosti DB Schenker budeme pro naše zákazníky zpracovávat úplná a zjednodušená prohlášení.

Zde se můžete dozvědět více o zjednodušených postupech a požádat o jejich použití.

New Content Item (6)

Věříme, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout budoucím zpožděním vašich zásilek, je postupovat podle této příručky a ujistit se, že máte všechny kroky pro clení zavedeny ještě před 1. lednem.

I my v DB Schenker děláme vše, co je v našich silách, abychom se připravili, a máme připraveny vlastní pohotovostní plány. Některé věci mohou být mimo naši kontrolu, a tak se v těchto situacích může hodit mít váš vlastní záložní plán.

New Content Item (8)

Možná máte pro přípravu prohlášení vlastní zdroje. Pokud ne, důrazně doporučujeme využít služeb celního agenta, aby za vás prohlášení učinil.

Celní tým společnosti DB Schenker má mnohaleté zkušenosti s vydáváním velkého množství celních prohlášení a může vám pomoci jak do konce přechodného období, tak po 1. lednu 2021.

Pokud máte zájem, aby společnost DB Schenker vystupovala jako váš přímý zástupce pro zpracování prohlášení vaším jménem, je nutné podepsat plnou moc.

New Content Item (9)

As of October 8, 2020 – this information is supplied without liability.