Skip to content
Logo DB SCHENKER


MR & PR; Manager In Warehouse Checking Boxes,

Age management – podpora a rozvoj našich zkušených kolegů

REG.Č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009512

1. února 2018 jsme zahájili projekt, který je spolufinancován Evropským strukturálním fondem v rámci operačního programu Zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je zavést principy Age managementu do práce s našimi zaměstnanci a reagovat tak na změny v demografické struktuře zaměstnanců a jejich odlišné potřeby v různých věkových kategoriích.

V rámci projektu se budeme věnovat zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců a zároveň i zlepšení adaptability pracovníků vyššího věku. Chceme zaměstnancům pomoci v zajištění kontinuity znalostí a odborností tím, že zkombinujeme a propojíme silné stránky kolegů z různých věkových kategorií. Věříme také, že tento přístup posílí vztahy napříč celou společnosti a každodenní interakcí prolomí případné negativní věkové stereotypy a postoje.

Našim zaměstnancům bychom rádi prostřednictvím projektu přinesli zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, zlepšení sebedůvěry, získání lepšího postavení v týmu i nabytí nových kompetencí využitelných na současném trhu práce, zlepšení fyzické kondice a mnoho dalšího.

Termín realizace projektu: 1. 2. 2019 – 30. 6. 2021