Skip to content
Logo DB SCHENKER


Here to Move Woman on Smartphone

Stáž na domácí půdě

Co poznáte a co se naučíte?

Na pozici stážisty v DB Schenker získáte pracovní zkušenosti v globální logistické společnosti. Zařadíme vás do jednoho z našich týmů a naučíme vás zvládat všechny výzvy v našem provozu nebo administrativě. Čeká vás aktivní spolupráce na týmových projektech a samostatná práce na přidělených úkolech. Během toho detailně poznáte interní pracovní postupy v DB Schenker. Nikdo nám nebude vařit kafe, rozhodně nehledáme poskoka!


Co budete potřebovat?

Pro náš program pracovních stáží hledáme motivované a zodpovědné studenty. Pečlivě vyhodnotíme vaši kvalifikaci, dosavadní zkušenosti a osobnostní rysy. Na základě těchto informací vyhodnocujeme, zdali se do našeho programu hodíte. Máme následující požadavky:

  • Vynikající prospěch nejlépe ve studiu logistiky, ekonomie, lidských zdrojů, IT nebo příbuzných oborů
  • Musíte být k dispozici po dobu šesti měsíců.
  • Praktické pracovní zkušenosti jsou výhodou
  • Velmi dobré znalosti německého a anglického jazyka
  • Vysoký stupeň interkulturní kompetence (získaný např. během studia nebo absolvováním stáže v zahraničí)
  • Sebedůvěru a schopnost být iniciativní
  • Dobré komunikační schopnosti
  • Výborné znalosti v Microsoft Office

Volné pracovní pozice

DB Schenker Cultural Diversity

Diverzita

Jsme hrdí na rozmanitost našich zaměstnanců a jsme připraveni ji dále podporovat. Naším cílem je vytvářet rovné příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci.

Diverzita Zobrazit všechna média