Skip to content
Logo DB SCHENKER


DB Schenker Employee Air Freight Product

Flight Operations

Pomocí monitorovacích záznamů úspěšnosti dodání zásilek mohou zákazníci DB Schenker optimalizovat své dodavatelské řetězce tím, že umožní společnosti DB Schenker zařídit vše dle logistických potřeb zákazníků.

Produkt DB SCHENKERflightops propojuje logistické huby po celém světě. Zákazníkům poskytuje kapacity v globálním měřítku. 

Díky naší letecké službě Flight Operations vám zaručíme přístup k volné kapacitě po celém světě. DB SCHENKERflightops jsou integrované do globálního systému leteckých hubů, které využíváme pro koordinaci a optimalizaci našich dodavatelských řetězců v kombinaci s pozemními přepravními sítěmi. DB SCHENKERflightops vám zaručují globální volnou kapacitu, a to i v průběhu hlavních sezón. Dalším kladem této služby je, že si vaše výroba zachová svoji efektivitu, neboť zkracujeme počet prostředníků v přepravním řetězci. DB Schenker se postará o vše a zajistí snadnou přepravu vašeho zboží za nízkou cenu. 

Benefity

  • Přístup na globální trhy
  • Garance přepravních kapacit
  • Dostupnost kapacit i v průběhu hlavní sezóny
  • Zkrácení přepravního času díky rychlým a snadným svozům a rozvozům pomocí sítě nákladních vozidel

Další služby

V DB Schenker věříme, že kvalitu představuje to, co za kvalitu považuje zákazník. Kvalitu lze fyzicky změřit. Teprve až když zavedeme všechna opatření, která zákazník definuje nebo potřebuje, tak to, co zákazníkovi poskytujeme, jsou kvalitní služby. Zdroj: American Society for Quality – ASQ (Americká společnost pro kvalitu); Kapesní průvodce normou Q9001:2000) 

Kvalita je klíčovým prvkem všech služeb, které DB Schenker poskytuje v rámci letecké nákladní přepravy.  Jsme jedním ze zakládajících členů systému Cargo iQ (dříve známého jako Cargo 2000). Tato organizace vytvořila základ pro provoz systému pro zajištění kvality aplikovatelného napříč všemi průmyslovými odvětvími, který zahrnuje přísné auditní postupy a certifikační procesy. V globální síti leteckých nákladních dopravců pěstuje DB Schenker důraznou kulturu nepřetržitého zlepšování. Spolupracujeme jako partneři s investory dodavatelských řetězců, abychom dosáhli zlepšování kvality poskytovaných služeb v rámci celé letecké sítě.. 

Cargo iQ také představuje základ pro DB Schenker Systém pro zajištění kvality, který nám umožňuje poskytovat podporu korporátní strategii. 

Usilujeme jak o kvalitu našich služeb, tak i o nejlepší možné zabezpečení logistických řetězců v rámci letecké nákladní přepravy. Zajišťujeme bezpečnost našemu personálu, obchodním partnerům, cennému zboží našich zákazníků i technického vybavení v našich terminálech. 

DB Schenker a naši partneři postupují dle aktuálně platných globálních, národních a regionálních zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti přepravy tak, abychom dostáli svým závazkům vůči zákazníkům. 

V DB Schenker jsme přesvědčeni, že ve vztahu k bezpečnosti je nutné vždy zaujímat proaktivní postoj. Využíváme každou příležitost, aby se naše aktivity staly přínosem pro rozhodovací procesy příslušných orgánů a klíčových organizací. Díky naší spoluúčasti na vytváření „best practice“ instrukcí si můžeme být jisti, že naše vlastní zásady a postupy jsou dostatečně silné.

Bezpečnost leteckého provozu Zjistit více

Související produkty

Související průmyslová řešení

eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.

Jeřáb o nosnosti 600 tun vykládá turbíny na jezeře Burullus

Nad 100 000 tun

1/4

Úspěch na každém kroku

2/4

Příběh o úspěchu

3/4

Projekt platooningu:

4/4