161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Projektová řešení

Dodavatelský řetězec je stále více používán k odlišení se a dosažení konkurenční výhody. Pro naše zákazníky to znamená, že se potřebují opřít o silného partnera pro řízení dodavatelského řetězce.

Dodavatelské řetězce se stále více používají za účelem odlišení se a dosažení konkurenční výhody. Mezi klíčové potřeby zákazníků proto patří naše silné provozní schopnosti, transparentnost dodavatelského řetězce a spolehlivost, díky kterým můžeme poskytovat skvělé poradenské služby napříč celým procesem. To vše zajišťuje DB SCHENKERocs - zákaznická řešení v námořní přepravě. 

Tato služba znamená pro naše zákazníky skutečně mnoho. Uvnitř vašeho dodavatelského řetězce identifikujeme nové příležitosti pomocí kombinace:

 • transparentnosti dodavatelského řetězce 
 • konzistentnosti a síly provozních výsledků
 • přístupu k poradenství

V odvětví logistiky a nákladní přepravy působíme již více než 140 let. Zkušenosti, získané během této doby, představují podstatu pro naše konzultační služby, týkající se operačních, taktických a strategicky obchodních zlepšování, např.:

 • váš fyzický dodavatelský řetězec
 • transparentnost dodavatelského řetězce
 • cash-to-cash management ()
 • skladový management
 • dostupnost produktů
 • management přepravních časů 

DB SCHENKERocs nabízí následující služby:

 • Integrovaný management zásilek (ICM): Informace na vyžádání, transparentnost od zadávání objednávek, přes průběh přepravy až po typy kontejnerů
 • Poradenství v oblasti dodavatelských řetězců: Strukturálně analytické a konzultativní postupy pro identifikaci hodnot v dodavatelském řetězci
 • Nasazení nejlepších postupů do praxe: Aktivní postupy pro aplikaci „identifikované“ hodnoty do „realizované“ a „kvantifikované“ hodnoty.
 • Služby s přidanou hodnotou: Nízkonákladová řešení připravená na míru a zaměřená na efektivitu dodavatelského řetězce.
 • Vývoj nových produktů: Inovativní řešení, koncipovaná dle specifických požadavků vašich obchodních aktivit

Přínosy

 • Využíváme vlastní zkušenosti a infrastrukturu. Během spolupráce s našimi zákazníky neustále inovujeme a hledáme nové hodnoty v jejich dodavatelských řetězcích.
 • Naše řešení jsou šitá na míru specifickým potřebám našich zákazníků. Obecně vzato dosahujeme požadované hodnoty velmi rychle a následně ji udržujeme.

Související produkty

Související průmyslová řešení

eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.

Nad 100 000 tun

1/4

Úspěch na každém kroku

2/4

Příběh o úspěchu

3/4

Projekt platooningu:

4/4