Skip to content
Logo DB SCHENKER


 DB Schenker truck and driver next to forest

Econeutral: vaše možnost kompenzace uhlíkové stopy sběrných zásilek

 Činíme další důležitý krok na cestě k poskytování ekologických logistických služeb: econeutral vám umožní kompenzovat vaši uhlíkovou stopu prostřednictvím projektů na ochranu klimatu s certifikací CDM. Econeutral je vám k dispozici formou doprovodné služby při objednání produktu DB SCHENKERsystem, včetně DB SCHENKERsystem premium. Projekty uhlíkové kompenzace neutralizují vyprodukované emise CO₂, ale také podporují udržitelnost novými technologiemi a bojem proti chudobě.

DB Schenker spolupracuje s evropskou neziskovou organizací atmosfair, která aktivně přispívá ke snižování emisí CO₂ podporou, rozvojem a financováním obnovitelných zdrojů energie ve více než 15 zemích světa. V současné době splňuje 90 % projektů společnosti atmosfair na kompenzaci uhlíku zlatý standard CDM, nejpřísnější standard pro projekty na ochranu klimatu. Další informace o projektech naleznete zde:

Obnovitelný zdroj elektřiny ze zbytků sklizně hořčice

Mustard crop in India

Pěstování hořčice v Indii

Projekt se nachází v okrese Tonk v Rádžasthánu, který je největším indickým státem. V Rádžasthánu se nacházejí nejsušší oblasti Indie, včetně pouště jménem Thar. Místní ekonomika je i přesto značně závislá na zemědělství, chovu zvířat a výrobě textilu. Příjmy v regionu patří k nejnižším v Indii a drobní zemědělci sotva vyprodukují tolik, aby přežili. Významnými komplikacemi jsou sucha a neúroda. V suchém klimatu je zdejší nejdůležitější plodinou hořčice.

Electricity from biomass power plant

Elektřina z biomasy

Společnost atmosfair a její indický partner Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) postavili elektrárnu na biomasu o výkonu 8 MW, která k výrobě elektřiny využívá rostlinné zbytky. Palivo se spaluje přímým spalováním za vzniku vodní páry v parním kotli. Pára pohání turbínu a generátor, přičemž vyrábí elektřinu, která je dodávána do regionální sítě. Přestože je pro výrobu elektřiny přímým spalováním možné využívat i jiné dostupné zbytky biomasy, hlavním zdrojem energie jsou zbytky rostliny hořčice.

Camel and farmer in the desert

Dodatečný zdroj příjmů

Od roku 2007 dodávají tisíce drobných zemědělců do elektrárny zbytky plodin a prodávají tak to, co bylo dříve bezcenným odpadem. Pytle s rostlinnými zbytky se váží na několika sběrných místech a zemědělci dostávají výplatu okamžitě. Materiál je poté převezen do elektrárny, kde je uskladněn ve velkém silu, aby byl zajištěn stálý přísun suroviny pro výrobu elektřiny po celý rok, a to i po skončení období sklizně. Elektřina vyrobená v elektrárně je distribuována do regionální sítě, kde nahrazuje elektřinu z uhelných a plynových elektráren.