Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


Truck on the road

Železniční přeprava

kombinuje Z tohoto důvodu kombinuje DB Schenker specifické výhody každého přepravního režimu v podobě multimodálních řešení, která jsou určená na míru našim zákazníkům.

Našim zákazníkům vždy poskytujeme služby s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí. Z toho důvodu nabízíme široké spektrum multimodálních řešení- od tradiční železniční přepravy až po intermodální přepravu, od běžných zásilek po speciální druhy přepravy, od přepravy nadrozměrných produktů po zboží vysoké hodnoty, přepravy ze severu na jih a z východu na západ, na kolejích s běžným i s širokým rozchodem, z námořního přístavu do překladového železničního depa, jak na standardním, tak i na velkoobjemovém návěsu, z Číny do Evropy a zpět. Ale vždy s ohledem na ekologii.

Naše odborná specializace: Nalezení optimální kombinace typů přepravy

Naší klíčovou kompetencí je vypracování koncepce řešení přepravy v režimu door-to-door pomocí kombinace železniční, kamionové a námořní přepravy dle specifických požadavků našich zákazníků. Z tohoto důvodu přizpůsobujeme naše služby každému typu nákladu - ať už se jedná o spotřební zboží nebo průmyslové produkty, papír, ocel, stavební materiály, strojní zařízení či elektroniku. Vždy také volíme ze široké škály nakládacích zařízení.  

V rámci produktu DB SCHENKERrailog poskytujeme standardní řešení železniční přepravy včetně kontejnerové přepravy v režimech pre-carriage a on-carriage kamióny a tranzitními dodávkami přes terminály a železniční překladiště, a to včetně nesčetného počtu dalších služeb (např. skladování, monitorování, celního odbavení, dokumentace atd.) či nasazení vícejazyčného týmu s napojením na všechny železniční dopravce a poskytovatele železničních služeb.

DB SCHENKERintermodal je naše přepravní služba v režimu door-to-door spojující sever a jih Evropy s pravidelnými odjezdy a vysokou přepravní kapacitou. Díky vlastní intermodální nasazujeme jak standardní návěsy, tak i výměnné nástavby a kontejnery v rámci přepravního režimu pre-carriage a on-carriage kamionovou nebo námořní přepravou v režimu short sea. Kromě toho poskytujeme intermodální přepravu s jedinečným využitím otevřené intermodální sítě napříč celou Evropou.

Zajímavou alternativu pozemní přepravy do obchodních destinací napříč Evropou představuje námořní přeprava v režimu short sea. Tomu odpovídá koncepce našeho přeprav mezi konkrétními přístavy pod názvem DB SCHENKERshortsea , v rámci které přepravujeme zásilky pomocí speciálního vybavení, například návěsů pro výměnné nástavby nebo kontejnerů.

 Spojení Číny a Evropy železnicí

DB Schenker se stal průkopníkem při budování pravidelného železničního propojení mezi Čínou a Evropou v transsibiřském koridoru. Intermodální spojení představuje atraktivní alternativu k ostatním přepravním režimům zejména díky nižším přepravním nákladům v porovnání s leteckou přepravou a rychlejší dobou dodání v porovnání s námořní přepravou. DB SCHENKEReurasia zahrnuje řešení v režimu door-to-door v ucelených nákladních vlacích, v jednotlivých kontejnerech (FCL) či prostřednictvím kusových a sběrných zásilek v kontejnerech (LCL) na různých tratích.

Nižší emise CO2 díky kombinované přepravě - přesunutím provozu ze silnic na železnici

DB Schenker kombinuje specifické výhody všech typů přeprav, a proto dosahuje mimořádně kratší uhlíkové stopy nasazením nákladních vlaků v kombinaci s flexibilitou kamionů. Přeprava probíhá na hlavních tratích železnice všude, kde je to jen možné. Díky tomu se společnosti DB Schenker podařilo snížit emise CO2 až o 80 % v porovnání s běžnou kamionovou přepravou. Přeprava probíhá pomocí kamionů jak do železničních překladišť (pre-carriage), tak i ze železničních překladišť v cílových destinacích (on-carriage). DB Schenker dosáhne i do nejzapadlejších koutů Evropy. Využijte komfortu přepravního režimu door-to-door, a to i když nemáte k dispozici vlastní vlečku. Díky tomuto způsobu nákladní přepravy lze snížit emise CO2 až o 60 %. Řídíme se těmi nejpřísnějšími předpisy na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu neustále obnovujeme naše vozové parky a stále více našich vozidel splňuje požadavky emisních norem Euro 5. Kromě toho využíváme kapacitu našich nákladních vozidel na maximum, a to konsolidace sběrných zásilek v našich hubech. Protože nižší počet jízd naprázdno znamená nižší emise CO2.

Související produkty

eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.

Jeřáb o nosnosti 600 tun vykládá turbíny na jezeře Burullus

Nad 100 000 tun

1/4

Úspěch na každém kroku

2/4

Příběh o úspěchu

3/4

Projekt platooningu:

4/4