Skip to content
Logo DB SCHENKER


Contract Logistics Warehouse

Výrobní logistika

Výrobní logistika v podání DB Schenker dokáže významně snižovat náklady a zefektivnit procesy - počínaje koordinací zakázek až po realizaci samotných výrobních procesů.

DB Schenker je lídrem v odvětví logistiky. Díky naší odbornosti a zkušenostem umíme optimalizovat váš kompletní dodavatelský řetězec. 

Ať už potřebujete dosáhnout lepší kontroly a přehlednosti ve svém dodavatelském řetězci nebo si přejete optimalizovat sekvenční dodávky, naše řešení koordinace zakázek a řešení pro výrobní logistiku vám tento záměr usnadní.

Výrobní logistika DB Schenker je spojkou mezi vašimi procesy v dodavatelském řetězci a procesy ve vašich výrobních závodech. Manipulace s konsolidovaným materiálem od vašich dodavatelů probíhá v blízkosti vašich skladovacích zařízení a využívá naši vlastní (a námi upřednostňovanou) síť odborníků na mezinárodní nákladní přepravu. Pomůžeme vám dosáhnout významných úspor, protože snižujeme objem uskladněných rezervních zásob, zkracujeme doby cyklů zpracování a předcházíme naskladnění přehnaně vysokých objemů. Vaši dodavatelé získají dojem, že se jejich provoz nachází hned ve vašem sousedství. 

Naše výrobní logistika pokrývá všechny aktivity týkající se dodávek do vašich výrobních prostor, počínaje přípravou materiálu a montáží součástek až po dodávky typu JIT a JIS. Zaměřujeme na udržování vašeho štíhlého dodavatelského řetězce tím, že dodáváme do výroby správné množství ve správný čas. Pomocí nejnovějších postupů a technologií zvládáme všechny aspekty dodávek do vašich výrobních provozních procesů.

Naše služby pro výrobní logistiku zahrnují:

 • Konsolidaci materiálu u dodavatele či dodavatelů
 • Správu objednávek
 • Příchozí přepravu
 • VMI služby
 • Řešení pro flotily dodavatelských vozidel
 • Doplňování výrobní linky
 • Sekvenční dodávky
 • Zajištění kvality
 • Přípravu materiálu a výroby
 • Vybalovací a balicí služby

Přínos

 • Snížené náklady na logistiku Vyhnutí se expresním dodávkám a nízkým či naopak přebytečným skladovaným zásobám
 • Efektivnější koordinace zakázek: Získání kontroly a transparentnosti pomocí rychlejšího sekvenčního toku zboží
 • Data v reálném čase: Přehled o stavech skladových zásob ve skutečném čase, na základě kterých lze strategicky rozhodovat o úpravách objednávek
 • Nižší distribuční náklady: Naše služby přidané hodnoty, a kontroly a zajištění kvality vám umožní snížit riziko přepravy nevhodného zboží.
 • Supervize outsourcované výroby: Do vaší výroby nyní můžete integrovat dodávky v režimu JIT.

Související produkty

Související průmyslová řešení

eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.

Jeřáb o nosnosti 600 tun vykládá turbíny na jezeře Burullus

Nad 100 000 tun

1/4

Úspěch na každém kroku

2/4

Příběh o úspěchu

3/4

Projekt platooningu:

4/4