Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


DB Schenker Electronic

Logistická řešení pro elektronický průmysl

Díky postupující globalizaci je elektronický průmysl neustále vystavován větším tlakům na zkracování dodacích lhůt a provozních nákladů. V DB Schenker pro to máme pochopení. Koncepce našich řešení je zaměřena na optimalizaci vašich výrobních procesů a snižování výdajů. Na základě skupinových platforem zlepšujeme plánování a spolupráci v rámci vašich dodavatelských řetězců s cílem urychlit tok materiálu a konečných produktů.

Management logistických služeb a zásobovacích řetězců pro elektronický průmysl

Někteří z největších a nejrychleji rostoucích technologických výrobců a dodavatelů, využívají služeb DB Schenker k řízení svých globálních dodavatelských řetězců. Tyto společnosti vyvinuli strategie vyžadující využívání mezinárodních zdrojů, rychlé uvádění výrobků na nové mezinárodní trhy a možnost centrální optimalizace svých dodavatelských řetězců. To vše vyžaduje maximální nasazení poskytovatele logistických služeb, který je schopen vypracovat end-to-end řešení s globálním pokrytím a komplexním přehledem. Součástí servisu, který DB Schenker svým zákazníkům poskytuje, je kromě jiného i automatizované celní odbavení a služby na podporu skladových dodavatelských řetězců. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že DB Schenker zaujímá na trhu mimořádnou pozici a že naši zákazníci těží z naší podpory při uvedení jejich produktů na nové trhy,

DB Schenker poskytuje svým zákazníkům působícím v elektronickém průmyslu své globální odborné zkušenosti v řízení logistiky:

 • Mezinárodní síť umožňující rychlou přepravu za nízké náklady mezi výrobními závody i spotřebiteli, přičemž vzdálenosti nehrají žádnou roli.
 • Nastavení systému na nejvyšší možnou podporu vašich dodavatelských řetězců a zvyšování toku materiálu a výrobků.
 • Transparentnost po celou dobu end-to-end přepravy a specializované produkty pro zajištění bezpečného a spolehlivého doručení vašich zásilek.
 • Programy skladové logistiky pro neustálé zdokonalování našich procesů a zajištění štíhlé formy vašeho dodavatelského řetězce.
 • Řešení pro skladové zásoby řízené prodejcem (VMI) za účelem zajištění včasného doplňování vašich zásob.
 • Dlouhodobě osvědčená řešení, která poskytujeme výrobcům elektroniky světového významu
 • Globálně integrovaná, neustále se rozvíjející řešení, která jsou rozšiřována od dodavatelů a smluvních výrobců na spotřební trhy.
 • Zabezpečení TAPA, systémy zajištění kvality a programy na snižování nákladů bez negativních dopadů na poskytované služby.
 • Intenzivní zaměření na identifikaci a implementaci služeb přidané hodnoty, zrychlují obrat skladovaných zásob.

Kromě toho máme rozsáhlé zkušenosti s:

 • Řízením VMI logistických center pro OEM výrobce v těsné blízkosti jejich výrobních závodů a dodávání komponentů do výroby v režimu JIT.
 • Provozními procesy reverzní logistiky, včetně řízení reverzních zásilek, diagnostiky produktů a lehkých oprav fulfillmentových služeb nebo objednávání náhradního zboží, atd.

Kombinace výše uvedeného a našich služeb s přidanou hodnotou, jako jsou opravy a štítkování, potvrzují skutečnost, že je DB Schenker schopen splnit všechny vaše logistické požadavky.

Naše související produkty

eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.

Jeřáb o nosnosti 600 tun vykládá turbíny na jezeře Burullus

Nad 100 000 tun

1/4

Úspěch na každém kroku

2/4

Příběh o úspěchu

3/4

Projekt platooningu:

4/4