Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


Industry Solutions Healthcare Pills

Logistická řešení pro odvětví zdravotní péče a farmaceutický průmysl

Spolehlivé dodání léčiv a zdravotnického materiálu může zachránit lidské životy. Z tohoto důvodu jsme vypracovali speciální řešení pro dodavatelské řetězce, které zaručují bezpečné dodání výrobků s omezenou životností a citlivostí na teplotu do potřebných destinací. Integritu citlivých výrobků zajišťujeme pomocí speciálních manipulačních procesů a monitorovacích služeb.

Společnosti působící v oblasti zdravotnictví musí čelit neustále se měnícímu prostředí. Naše inovativní a integrovaná řešení nám umožňují flexibilně reagovat na všechny požadavky farmaceutických společností a výrobců zdravotnických přístrojů.

Poškozené produkty a léčiva, u kterých nebyla nepřetržitě zajištěna potřebná přepravní teplota, se mohou velmi rychle stát příčinou ohrožení životů. Spolehlivost je proto klíčovým prvkem přepravy produktů pro zdravotní péči. DB Schenker zaručuje bezpečné dodání produktů až na místo určení - vždy včas a za dodržení potřebných přepravních podmínek. Integritu vašich produktů zajistíme speciálními manipulačními procesy a monitoringem včetně kompletního sledování stavů jednotlivých zásilek. Pro přepravu biologických léčiv využíváme uzavřené chladicí okruhy a vždy dodržujeme platnou legislativu. Kromě toho aplikujeme naše osvědčené systémy pro zajištění kvality a postupujeme dle průmyslových norem - např. GDP, USP 1079 a QEP.

Naše globální síť zahrnuje leteckou, námořní a kamionovou přepravu i služby skladové logistiky. Díky tomu můžeme okamžitě reagovat na jakékoliv změny vašich potřeb na distribuci. Multimodální přepravy zaručují vašemu dodavatelskému řetězci end-to-end řešení a nízké náklady.

Pro odvětví zdravotní péče a farmaceutického průmyslu DB Schenker poskytuje svým zákazníkům globální odborné zkušenosti v oblasti dodavatelských řetězců, které zahrnují:

 • Leteckou přepravu se zajištěním regulované teploty dle bezpečnostních standardů: 
  DB SCHENKERhealthcare cool(řešení regulovaného chlazení v rozmezí +2°C a +8°C) a DB SCHENKERhealthcare ambient(regulace na stupeň pokojové teploty v rozmezí +15°C a +25°C)
 • Licencovaná a regulovatelná zařízení
 • Zkušený a kvalifikovaný personál (vyškolen v oblasti GDP na úroveň specialistů)
 • Integrované služby pro realizaci přepravy produktů zdravotní péče v režimu end-to-end (skladování a přeprava)
 • Certifikace kvality (QEHS/ISO, TAPA, a C-TPAT)
 • Dodržování lokálních a mezinárodních regulačních požadavků
 • Služby přidané hodnoty pro naplnění regionálních a lokálních požadavků na produkty
 • Řešení s uzavřenými chladicími okruhy (chladírny, kontejnery pro námořní přepravu s GPS vybavením atd.)
 • Bezpečnostní řešení (CCTV, ostraha, alarmové systémy a kontrolovaný přístup)
 • Klíčové certifikáty v oboru zdravotní péče (GDP a GMP)
 • Rámec globální kvality v souladu s požadavky zákazníků z oblasti zdravotní péče a

Naše související produkty

eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.

Jeřáb o nosnosti 600 tun vykládá turbíny na jezeře Burullus

Nad 100 000 tun

1/4

Úspěch na každém kroku

2/4

Příběh o úspěchu

3/4

Projekt platooningu:

4/4