Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Kundeservice

Find al relevant information vedrørende Brexit og logistik her! 

Alle oplysninger gives uden ansvar! Tjekliste i forbindelse med fortoldning

Hvis din virksomhed hidtil kun havde forretningsforbindelser inden for EU, har du ikke noget EORI-nummer endnu – og du bør derfor ansøge om et. 

Et EORI-nummer

 • giver en tydelig identifikation af økonomiske aktører og andre personer, som er i kontakt med toldmyndighederne
 • skal anvendes i forbindelse med al kontakt (ansøgninger i toldsager, toldregistreringer, klager og lignende) fra de økonomiske aktører og andre personers side med toldmyndighederne (også i andre medlemsstater)
 •  bruges til informationsudveksling med andre toldmyndigheder og andre myndigheder.

Ansøgningen om registrering skal ske via internettet. Du kan anmode om dit EORI-nummer i dit EU-land.

Toldtarifnumre

Produkterne klassificeres med et ellevecifret toldtarifnummer. Denne kode angives i toldregistreringer. Med disse oplysninger vil myndighederne vide, hvilke varer der indgår i forsendelserne, samt mængden af de respektive importafgifter og afgifter ved indførsel af forsendelser. Hvis koden ikke er tilgængelig eller angivet forkert, kan vores toldagenter været nødsaget til at stille yderligere spørgsmål, som kan medføre forsinkelser.

De lovbestemmelser, der følger af national og europæisk lovgivning, kan begrænse import, eksport og transit.

Følgende restriktioner vil blive gennemført omgående og uden begrænsninger i tilfælde af et hårdt Brexit:

 • Beskyttelse af den offentlige orden
 • Beskyttelse af miljøet
 • Beskyttelse af menneskers sundhed
 • Beskyttelse af dyr
 • Beskyttelse af planter
 • Handelsbeskyttelse
 • Beskyttelse af kulturelle varer

For yderligere information om eksportkontrol henvises til Skats hjemmeside.

I tilfælde af et "hårdt Brexit" vil der ikke være toldfrihed baseret på en frihandelsaftale eller en toldunion mellem EU og Storbritannien.

Primære råvarer fra Storbritannien

Hvis du køber primære råvarer fra Storbritannien til forarbejdning eller færdigforarbejdning, skal du være opmærksom på, at disse i fremtiden vurderes som primære råvarer uden oprindelsesstatus. Det betyder, at hvis du har et af disse produkter i slutproduktet, vil det ikke længere være af EU-oprindelse efter Brexit. Husk derfor i denne forbindelse at tjekke din oprindelsesstatus.

Forædling omfatter færdigforarbejdning, forarbejdning eller reparation af varer. Mens Storbritannien stadig er en EU-medlemsstat, går forædlingen glat. Efter Brexit vil overførsel til toldbehandling for aktiv forædling være nødvendig for at undgå opkrævning af importafgifter og anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i EU's toldområde. 

Hvis varer fra EU midlertidigt eksporteres til Storbritannien med henblik på forædling, og der ikke anvendes fulde toldsatser, skal der anvendes toldprocedurer som til passiv forædling for at undgå fuld fortoldningsafgift. Den grundlæggende idé med dette svarer til idéen med aktiv forædling.

Et ATA-carnet (også Carnet A.T.A.) er et tolddokument (carnet), der er kontraktligt accepteret af 77 lande, herunder alle EU-medlemsstater, der forenkler og fremskynder processen ved midlertidig indførsel af varer til et land, der er omfattet af ATA-konventionen..

Den særlige og samtidig afgørende fordel ved ATA-proceduren er, at de importerede varer ikke er underlagt importtold i de tredjelande, der er forbundet med proceduren. Et ATA-carnet kan udstedes til forskellige former for brug af varerne:

 • Messer og udstillinger
 • Vareprøver
 • Objekter til udøvelse af erhverv

Varerne må ikke forbruges eller forarbejdes. Brochurer, reklameartikler og lignende er derfor ikke tilladte carnet-varer, hvilket også er tilfældet med beskadigede varer. Afsenderen skal sikre, at de samme varer, som blev importeret, også eksporteres igen rettidigt.

Da Storbritannien bliver i NCTS-proceduren, vil fragtmetoden (T1/T2) hjælpe med at undgå overbelastning ved de nye ydre grænser efter brexit. Der kan være forsinkelser i overførslen af den sammenfattende import- eller eksportrapport.

T1/T2 betegner et tolddokument, der bruges til at transportere toldvarer fra et toldsted til et andet.

T1/T2-dokumentet eller toldangivelsen skal sendes med toldvarer under transport for at holde mængderne sporbare. Hvis toldbehandlingen ikke finder sted på det første toldsted (grænsetoldsted, lufthavn, havn), når toldgodset kommer ind i EU, vil T1-dokumentet ledsage varerne til den endelige toldbehandling på modtagelsesstedet.

Brexit Forum video

DB Schenker i Storbritannien har den 21. februar 2019 afholdt et Brexit Forum for kunder med base i Storbritannien med den fremtrædende Brexit Advisor & Registered Expert Robert Hardy (Operations Director - Oakland Invicta). Se videoen af arrangementet her.