Skip to content
DB SCHENKER logo


Tjekliste til kunder

Nedenfor finder du en række emner, som du bør gennemlæse og forholde dig til. Der er en række formalia du skal have styr på inden du kan sende gods til Storbritannien efter Brexit. Ukorrekte tolddokumenter kan forsinke din og andres forsendelse.

Alle oplysninger gives uden ansvar. 

Som dansk virksomhed der ønsker at importere/eksportere varer til/fra lande uden for EU, skal din virksomhed registreres som importør hos Erhvervsstyrelsen. Når du registrerer virksomheden, tildeles den automatisk et EORI-nummer.

Har du endnu ikke registreret din virksomhed kan du gøre det her.

Et EORI-nummer er din virksomheds CVR-nummer med DK foran. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, bruges SE-nummeret som EORI-nummer.

Et EORI-nummer

 • giver en tydelig identifikation af økonomiske aktører og andre personer, som er i kontakt med toldmyndighederne
 • skal anvendes i forbindelse med al kontakt (ansøgninger i toldsager, toldregistreringer, klager og lignende) fra de økonomiske aktører og andre personers side med toldmyndighederne (også i andre medlemsstater)
 • bruges til informationsudveksling med andre toldmyndigheder og andre myndigheder

Hvis vi ikke har fortoldet gods for dig før, har vi brug for at du udfylder en toldfuldmagt og sender til customs.dk@dbschenker.com. Toldfuldmagten kan downloades i rubrikken til højre.

Redhead/DB Schenker UK kontakter selv modtager for POA. Dette er ikke obligatorisk for afsender.

POA står for Power Of Attorney, og skal udfyldes af den engelske modtager. POA gør ekspeditionstiden hurtigere og medvirker til, at dit gods kommer frem til tiden.

En korrekt handelsfaktura vil mindske forsinkelser. Den skal indeholde følgende:

 • Afsender + EORI-nummer
 • Modtager + EORI-nummer – Er ikke obligatorisk
 • Fakturanummer
 • Beskrivelse af varen
 • Tarifkode/HS-kode
 • Opdeling i tilfælde af flere varer
 • Varens oprindelse
 • Procedure (f.eks. om det er salg, returvarer, toldoplagsvarer eller varer til/fra reparation)
 • Fakturaværdi
 • Handelsbetingelser / INCOTERMS

De lovbestemmelser, der følger af national og europæisk lovgivning, kan begrænse import, eksport og transit.

Følgende restriktioner vil blive gennemført omgående og uden begrænsninger i tilfælde af en hård Brexit:

 • Beskyttelse af den offentlige orden
 • Beskyttelse af miljøet
 • Beskyttelse af menneskers sundhed
 • Beskyttelse af dyr
 • Beskyttelse af planter
 • Handelsbeskyttelse
 • Beskyttelse af kulturelle varer

For yderligere information om eksportkontrol henvises til www.skat.dk.

I tilfælde af en hård Brexit vil der ikke være toldfrihed baseret på en frihandelsaftale eller en toldunion mellem EU og Storbritannien.

Primære råvarer fra Storbritannien

Hvis du køber primære råvarer fra Storbritannien til forarbejdning eller færdigforarbejdning, skal du være opmærksom på, at disse i fremtiden vurderes som primære råvarer uden oprindelsesstatus. Det betyder, at hvis du har et af disse produkter i slutproduktet, vil det ikke længere være af EU-oprindelse efter Brexit. Husk derfor i denne forbindelse at tjekke din vares oprindelsesstatus.

Forædling omfatter færdigforarbejdning, forarbejdning eller reparation af varer. Efter Brexit vil overførsel til toldbehandling for aktiv forædling være nødvendig for at undgå opkrævning af importafgifter og anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i EU's toldområde. 

Hvis varer fra EU midlertidigt eksporteres til Storbritannien med henblik på forædling, og der ikke anvendes fulde toldsatser, skal der anvendes toldprocedurer som til passiv forædling for at undgå fuld fortoldningsafgift. Den grundlæggende idé med dette svarer til idéen med aktiv forædling.

Da Storbritannien bliver i NCTS-proceduren, vil fragtmetoden (T1/T2) hjælpe med at undgå overbelastning ved de nye ydre grænser efter Brexit. Der kan være forsinkelser i overførslen af den sammenfattende import- eller eksportrapport.

T1/T2 betegner et tolddokument, der bruges til at transportere toldvarer fra et toldsted til et andet.

T1/T2-dokumentet eller toldangivelsen skal sendes med toldvarer under transport for at holde mængderne sporbare. Hvis toldbehandlingen ikke finder sted på det første toldsted (grænsetoldsted, lufthavn, havn), når toldgodset kommer ind i EU, vil T1-dokumentet ledsage varerne til den endelige toldbehandling på modtagelsesstedet.

Muligheden eksisterer ikke og vil ikke blive implementeret.

Brexit Forum video

DB Schenker i Storbritannien har den 21. februar 2019 afholdt et Brexit Forum for kunder med base i Storbritannien med den fremtrædende Brexit Advisor & Registered Expert Robert Hardy (Operations Director - Oakland Invicta). Se videoen af arrangementet her.