Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Group of people playing cricket

Kvartalsvise udfordringer

Gør en ekstra indsats for vores planet! Hvert kvartal vil blive dedikeret til ét bestemt godt formål. Du og dine teammedlemmer kan generere 37,5 millioner kilometer hvert kvartal, hvilket kan medføre en donation på 375.000 euro (1 eurocent pr. kilometer). Hvert kvartal har et overordnet emne til støtte for vores miljø. Donationerne går til velgørende organisationer, der er relateret til vores kvartalsvise emner: Jord, Vand, Luft, Mennesker.Tilbage til Elevating Lives