Skip to content
DB SCHENKER logo


camera lenses notebook db schenker office desk

DB Schenkerille huippupisteet SQAS-arvioinnissa

Viinikkalan pääkonttorin laatu-, ympäristö- ja turvallisuustoiminnot 20 prosenttiyksikköä yli Euroopan keskiarvon.

Schenker Oy:n toimintoja arvioidaan säännöllisesti. Toukokuussa 2017 valmistui SQAS-järjestelmän mukainen arviointi. Nyt arvioitiin toista kertaa DB Schenkerin Suomen pääkonttori Vantaalla, Nurmijärven logistiikkakeskus sekä Turun varasto- ja kuljetuspalvelut. Edellisen kerran toimintaa arvioitiin tässä laajuudessa vuonna 2014.

Nyt tehdyssä uudelleenarvioinnissa pääkonttorin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusarvioinnin tulos nousi reilusti arviointijärjestelmän eurooppalaisen keskiarvon (75 %) yläpuolelle. Schenker Oy sai pisteistä 95 %.

Kemikaalivarastointiin erikoistuneet Nurmijärven ja Turun toimipisteet saivat pisteistä 88 %, kun keskiarvo samassa kategoriassa oli arviointihetkellä 81 %. Turussa operatiivinen toiminta ja asiakasrajapinnan hallinta olivat arvioinnin mukaan hyvällä tasolla ja Nurmijärvellä kyseisen osa-alueen SQAS-vaatimukset täyttyivät täysin.

– Parannettavaa on vielä kemikaalialan kehittämän toimintolähtöisen turvallisuusmallin eli Behaviour Based Safetyn toteuttamisessa. Toisaalta Turun alueen kuljetuspalveluiden kokonaistulos nousi 84 prosenttiin eli reilusti yli kyseisen osa-alueen keskiarvon, joka on 75 prosenttia, sanoo DB Schenkerin laatu- ja ympäristöpäällikkö Anni Lemola.

– Hyvällä tasolla olivat myös kuljetusten toimitusketjun ja alihankkijaverkoston hallinta sekä asiakasrajapinnan hallinta. 

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) on järjestelmä, jolla arvioidaan logistiikkapalvelun tarjoajia ja kemikaalijakelijoita. Arvioinnin suorittaa puolueeton kolmas osapuoli.  SQAS-arviointi kattaa laadun, turvallisuuden, ympäristön ja yhteiskuntavastuun osa-alueet. Arviointiraporttien avulla kemikaalialan yritykset voivat arvioida logistiikkaverkostoaan omien vaatimustensa mukaisesti. SQAS-arviointi on voimassa kolme vuotta arvioinnista.