Skip to content
„DB SCHENKER“ logotipas


Woman windowfront business operations

Pranešimas apie įtarimus

Dirbdami „DB Schenker“, esame įsipareigoję būti sąžiningi. Siekiame etiškai atlikti visus verslo sandorius ir laikytis visų teisinių nuostatų. Tačiau kaip ir visose įmonėse, kyla situacijų, kuriose elgesys neatitinka „DB elgesio kodekso“. Tokiais atvejais norime žinoti apie įtariamus įstatymų pažeidimus arba rimtus nusižengimus ir raginame apie juos pranešti. Sukūrėme „DB Schenker“ perspėjimo liniją, kaip saugią galimybę visiems asmenims, pranešantiems apie susirūpinimą keliančius dalykus. Čia kiekvienas, nepažeisdamas vietos įstatymų, gali visiškai konfidencialiai pasidalinti informacija apie įtariamus įstatymų pažeidimus arba rimtus nusižengimus. .

„DB Schenker“ perspėjimo liniją galite pasiekti naudodami internetinę informacijos pateikimo sistemą: 
„DB Schenker“ perspėjimo linija.