Skip to content
„DB SCHENKER“ logotipas


Family bed laughing social impact

Socialinė veikla

„DB Schenker“ tiki, kad kompanijos sėkmė yra ne tik ekonominiai rezultatai. Todėl esame įsipareigoję pasiekti pusiausvyrą tarp atraminių ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos sričių.

Socialinio poveikio požiūriu „DB Schenker“ siekia tapti geriausiu darbdaviu Vokietijoje ir visame pasaulyje. Užimdami šią poziciją daugybėje šalių, esame ryžtingai nusiteikę ją išlaikyti ir toliau kryptingai vykdyti plėtrą visuose pasaulio regionuose.

Tačiau žinome, kad mūsų socialinė atsakomybė nėra vien tik buvimas patraukliu darbdaviu. Todėl „DB Schenker“ siekia laikytis tarptautinių įdarbinimo ir darbo sąlygų standartų ir būti pripažintu visuomenės nariu, remiančiu bendruomenių socialinius projektus.

Geriausios pasaulinės komandos sudarymas 

Svarbiausias „DB Schenker“ turtas yra mūsų darbuotojai. Savo rinkos sėkmę rinkoje galime išlaikyti tik tada, kai komandoje dirba motyvuoti ir kvalifikuoti darbuotojai. Sėkmingas darbuotojų išlaikymo pastangas palaiko tvarios personalo plėtros įsipareigojimas ir stipri įmonės kultūra.

Stiprus, profesionalus ir nuoseklus žmogiškųjų išteklių valdymas padeda išlaikyti darbuotojų pasitenkinimą. Nustatydami aiškius darbuotojų pasitenkinimo užtikrinimo tikslus ir reguliariai vykdydami kartotines darbuotojų apklausas visame pasaulyje, mes nuolat siekiame tobulinti darbuotojų pasitenkinimą. Siekiame užtikrinti personalo plėtrą ir skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą, derinant darbuotojų profesinius ir asmeninio gyvenimo interesus. Tvari žmogiškųjų išteklių plėtra yra kompanijos prioritetas.

Kartu su sėkmingomis žmogiškųjų išteklių valdymo iniciatyvomis darbuotojų pasišventimą ir pasitenkinimą užtikrina stipri įmonės kultūra, kuri ir sudaro ilgalaikės sėkmės pagrindą. Tarptautinė „DB Schenker“ struktūra – tikras iššūkis integruojant įvairias kultūras ir kuriant bendrą tapatybę. Svarbu kurti kultūrinę aplinką, kurioje skirtingų kultūrų darbuotojai gerai jaustųsi ir dirbtų kartu, siekdami įgyvendinti mūsų tikslus ir vizijas.

Geriausių pasaulinės komandos narių paieška 

Siekiant tęsti sėkmingai veikiančios pasaulinės organizacijos kūrimą, be darbuotojų lojalumo užtikrinimo, svarbus profesionalus darbuotojų įdarbinimo procesas.

„DB Schenker“ siekia tapti geriausiu darbdaviu transporto ir logistikos srityje. Pasiekti šį tikslą ypač sunku dėl demografinių pokyčių ir konkurencinės kovos dėl kvalifikuotų ir talentingų darbuotojų. Kartu su siūlomais patraukliais mokymais ir programomis absolventams, stengiamės nuolat stiprinti pastangas, įdarbinant kvalifikuotus ir motyvuotus darbuotojus. „DB Schenker“ glaudžiai bendradarbiauja su universitetais ir asociacijomis, pvz., logistikos ir tiekimo grandinės valdymo tinklu BVL („Bundesvereinigung Logistik e. V.“).

Sąžiningų darbo sąlygų užtikrinimas

Mūsų pasauliniai „DB Schenker“ socialinio minimumo standartai apibrėžia darbuotojų, vadybininkų ir vadovų kasdieninės verslo veiklos lūkesčius visame pasaulyje.

„DB Schenker“ socialinio minimumo standartai nurodo ir įgyvendina pagrindines socialines nuostatas pagal bendrąjį pagrindinės bendrovės „Deutsche Bahn“ elgesio kodeksą. Jie atitinka tarptautinės darbo organizacijos (ILO) pagrindines konvencijas, Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Vokietijos tvarumo kodeksą.

Šie principai galioja visiems valdybos variams, vykdomiesiems direktoriams, vadybininkams ir darbuotojams visame pasaulyje. „DB Schenker“ skatina jų laikytis ir visus verslo partnerius. Kai nacionaliniai arba tarptautiniai įstatymai nesuteikia tinkamos socialinės arba darbo apsaugos, „DB Schenker“ vadovaujasi šiais standartais kaip minimalių reikalavimų šaltiniu.