Skip to content
„DB SCHENKER“ logotipas


dbschenker.com/lt duomenų apsaugos principai

Jūsų asmens duomenų apsauga yra svarbi jums ir mums.

Dėl to šiame puslapyje mes informuojame jus apie mūsų renkamus duomenis, kodėl mums reikalingi šie duomenys ir kaip jūs galite paprieštarauti duomenų rinkimui.Schenker AG yra atsakinga už jūsų duomenų rinkimą ir tvarkymą. Paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas yra Maik Goehrke. Jei turite klausimų, pasiūlymų ir/ar kritikos dėl duomenų apsaugos, susisiekite šiais adresais:

Schenker AG

Kruppstraße 4

45128 Essen

dataprotection@dbschenker.com

Visas duomenų rinkimas ir tvarkymas yra atliekamas dėl konkrečių tikslų. Jie gali atsirasti dėl techninės būtinybės, sutartinių reikalavimų ar aiškių klientų prašymų.

Dėl techninių priežasčių, tam tikri duomenys gali būti renkami ir saugomi naršymo dbschenker.com metu. Tai yra naršymo data ir trukmė, naudoti internetiniai puslapiai, naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos identifikaciniai duomenys bei tinklalapis, iš kurio mus pasiekėte.

Jei užsisakote vieną iš mūsų naujienlaiškių, renkama ši reikalinga informacija: kreipinys, vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų darbo sritis.

Šiuo atveju mes galime panaudoti jūsų el. pašto adresą reklaminiais tikslais.

Jei užsiprenumeruojate mūsų tinklalapį „logistics NewsFeed”, mes išsaugome jūsų interneto paslaugų teikėjo (ISP) priskirtos kompiuterinės sistemos IP adresą ir registracijos datą bei laiką. Mes saugome šiuos duomenis, kad galėtume sekti (galimą) piktnaudžiavimą duomenų subjekto el. pašto adresu dėl mūsų pačių teisinės apsaugos.

 Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos, paspaudę atsisakymo nuorodą jūsų naujienlaiškio pabaigoje.

Jei nesutinkate su jūsų duomenų naudojimu reklaminiais tikslais, jūsų duomenys bus naudojami tik anonimiškai ir statistinės analizės tikslais.

 Siekdami nuolat tobulinti mūsų pasiūlymus, mes pseudonimais apsaugotu būdu saugome ir analizuojame naudojimo duomenis iš internetinės zonos. Teisinis šių veiksmų pagrindas yra BDAR 6(1)(f) straipsnis.

Kai prašome sutikimo dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, tai yra teisinis pagrindas pagal BDAR 6(1)(a) straipsnį.

Kai tvarkomi sutarties su jumis vykdymui reikalingi asmens duomenys, sutartis yra teisinis pagrindas pagal BDAR 6(1)(b) straipsnį. BDAR 6(1)(b) straipsnis taip pat taikomas tvarkymo veiksmams, kurie yra reikalingi išankstinių priemonių vykdymui, pavyzdžiui, jei teiraujatės apie mūsų produktus ar paslaugas.

Jei mūsų bendrovei taikomi teisiniai reikalavimai, nurodantys mums tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdyti mokesčių įsipareigojimus, tai tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6(1)(c) straipsniu.

Jei paspausite kito tinklalapio nuorodą, dbschenker.com puslapiai išsijungs. Schenker AG nėra atsakinga už kito tinklalapio turinį, siūlomas paslaugas ar produktus ir tinklalapio privatumą bei techninį saugumą.

Jūsų duomenys bus pašalinti, kai tik jie nebus reikalingi tikslui, dėl kurių buvo surinkti (pvz., pagal sutartinius santykius). Jūsų duomenys turi būti pašalinti, jei jų saugojimas yra draudžiamas (ypač, jei duomenys yra netikslūs ir jų pataisymas nėra įmanomas). Jei teisinės ar praktinės kliūtys neleidžia pašalinti duomenų, jie yra blokuojami (pvz., taikomi specialūs archyvavimo įsipareigojimai).

Duomenų ir elektroninių laiškų perdavimas internetu įprastai nėra šifruojamas ir apsaugotas nuo trečiųjų šalių prieigos. Susisiekus su mumis el. paštu, perdavimo metu negali būti garantuojamas teikiamos informacijos konfidencialumas; todėl mes rekomenduojame siųsti konfidencialią informaciją tik laišku.

  • Jūs galite pareikalauti informacijos, kokie jūsų duomenys yra saugomi.
  • Jūs galite paprašyti ištaisyti, pašalinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą (blokuoti), jei tik tai yra teisiškai leidžiama ir įmanoma, remiantis esamais sutartiniais santykiais.
  • Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Schenker AG priežiūros institucija yra: Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestrasse 2-4, 402013 Duesseldorf, poststelle@ldi.nrw.de
  • Jūs turite teisę perduoti mums suteiktus duomenis, remiantis sutikimu ar sutartimi (duomenų perkeliamumas).
  • Jei sutikote dėl jūsų duomenų tvarkymo, jūs galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu ir tokiu pat būdu, kokiu jį suteikėte. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio tvarkymo legalumui dėl sutikimo iki jo atšaukimo.

 Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, siųskite el. paštą adresu:

 dataprotection@dbschenker.com

Vykdant sutartį, privalomas nuo instrukcijų priklausančių duomenų tvarkytojų (pvz., duomenų centrų operatorių, spausdinimo ar pristatymo paslaugų teikėjų ar kitų su sutarties vykdymu susijusių šalių) dalyvavimas.

Mes atidžiai atrenkame mums duomenis tvarkančius išorinių paslaugų teikėjus ir griežtai juos įpareigojame sutartimis. Paslaugų teikėjai dirba pagal mūsų nurodymus ir tai yra užtikrinama griežtomis sutarčių nuostatomis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis bei papildoma kontrole.

Be to, jūsų duomenys bus perduodami tik, jei suteikėte mums aiškų sutikimą ar dėl teisinio reglamentavimo.

Perdavimas trečiosioms šalims už ES/EEE ribų ar tarptautinėms organizacijoms bus vykdoma tik suteikus tinkamas garantijas. Tai apima ES standartinių sutarčių sąlygas ir Europos Komisijos sprendimą dėl atitikimo.

Mes norime suteikti jums galimybę priimti sprendimą už ar prieš naudojimąsi slapukais, išskyrus atvejus, jei jie nėra griežtai reikalingi techniniam tinklalapio funkcionavimui.

Slapukai yra mažos tekstinės bylos, kuriose gali būti saugomi asmens duomenys. Mūsų duomenų apsaugos pranešimo paskirtis yra užtikrinti, kad jūs esate informuoti apie duomenų rinkimą ir tvarkymą, net kai mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai, ir jūs galite priimti atitinkamą informuotą sprendimą.

Todėl mes pranešame jums apie mūsų tinklalapyje naudojamų slapukų rūšis ir kiekį. Jūs galite naudotis dbschenker.com be slapukų, išskyrus atvejus, jei jie nėra reikalingi techniniais tikslais.

Jūs galite apsisaugoti nuo slapukų sekimo pakeitę savo naršyklės nustatymus (Nesekti, Sekimo apsaugos sąrašas) ar apsisaugoti nuo išsaugomų trečiųjų šalių slapukų. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus tokiais būdais:

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google naršyklės plėtinys

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla Firefox Privatumo ir saugumo plėtiniai

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/

Mozilla Firefox Nesekti

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera

http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Mes taip pat rekomenduojame reguliariai tikrinti ir panaikinti išsaugotus slapukus, jei jie nėra specialiai pageidaujami.

Mes naudojame slapukus, kurie yra aktyvūs nuo jūsų naršymo mūsų tinklalapyje pradžios iki atitinkamos naršyklės sesijos pabaigos. Šie slapukai yra automatiškai negaliojantys ir yra pašalinami iš karto uždarius interneto naršyklę. Šis slapukai taip pat vadinami „sesijos slapukais". Sesijos slapukai yra naudojami šiais tikslais: 

Slapukas identifikuoja tinklalapyje naršantį vartotoją aktyvios sesijos trukmės metu.

Slapukas užtikrina kad pasirinktos kalbos nustatymas yra išsaugomas ir taikomas aktyvios sesijos trukmės metu bei vartotojui naršant puslapiuose.

Slapukas yra skirtas duomenų saugumui ir apsaugo duomenis bei turinį nuo manipuliacijos, prieigos ir trečiųjų šalių perdavimo kitoms sistemoms.


Pavadinimas

Funkcija

Saugojimo laikas

_pk_ses.15.dd94

Saugo vartotojo sesijos informaciją

Kol vykdoma sesija, ne daugiau nei 10 valandų

_pk_id.15.dd94

Identifikuoja vartotoją ir seka analizės duomenis (anoniminiu būdu)

13 mėnesių

_guid

Eloqua sekimas

13 mėnesių

dbschenker.com šioje svetainėje integravo „Oracle Eloqua“ / „Oracle Marketing Cloud“ komponentus (toliau – „Eloqua“). „Eloqua“ atitinkamą svetainės turinį suderina su suinteresuotųjų šalių, klientų ir jų profilių duomenimis, kad svetainės operatoriai galėtų veiksmingiau ir tikslingiau kreiptis į suinteresuotąsias šalis ir klientus. „Eloqua“ tikslas – padidinti suinteresuotųjų šalių konversijos į klientus rodiklį ir taip padidinti svetainės operatoriaus apyvartą.

„Eloqua“ valdo bendrovė „Oracle Corporation“, įsikūrusi adresu 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, JAV.

„Eloqua“ nustato slapuką duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje. „Eloqua“ dbschenker.com vardu naudosis mūsų svetainėje gautais duomenimis ir informacija, kad įvertintų duomenų subjekto, kuris naudojosi mūsų svetaine, elgesį. Be to, „Eloqua“ naudos duomenis naudotojų veiklos ataskaitoms kurti mūsų vardu, taip pat kitoms mūsų įmonės paslaugoms, susijusioms su naudojimusi mūsų svetaine.

Susijęs asmuo bet kuriuo metu gali užkirsti kelią slapukų nustatymui mūsų svetainėje, kaip parodyta pirmiau, atitinkamai nustatydamas naudojamą interneto naršyklę ir taip išreikšdamas nuolatinį prieštaravimą nustatyti slapukus. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų „Oracle“ nustatyti slapuko atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Be to, „Oracle“ jau nustatytus slapukus bet kuriuo metu galima pašalinti naudojantis interneto naršykle arba kitomis programinės įrangos programomis. Norėdami užkirsti kelią slapukų nustatymui, apsilankykite adresu https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

Mūsų tinklalapyje naudojama Matomo analizės paslauga. Mažos tekstinės bylos (slapukai) saugo duomenis apie jūsų naudojimąsi tinklalapiu, įskaitant jūsų IP adresą. Mes anonimizuojame ir saugome šiuos duomenis. Jei nesutinkate su jūsų naršymo tinklalapyje analize, galite bet kuriuo metu pakeisti naršyklės nustatymus, kad apsisaugotumėte nuo slapukų naudojimo. Tačiau, tai gali turėti įtakos visų tinklalapio funkcijų naudojimui.

Tinklalapio sekimo atsisakymas

Jūs galite atsisakyti unikalaus jūsų kompiuteriui priskirto žiniatinklio analizės slapuko identifikacinio numerio, kad galėtumėte išvengti šiame tinklalapyje kaupiamų duomenų rinkimo ir analizės.


dbschenker.com naudoja Google Maps. Jei sutinkate, jūsų prisijungimo duomenys ir IP adresas yra perduodami Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

 Atitinkamą privatumo politiką galite rasti https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Tinklalapyje https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en galite atlikti savo privatumo nustatymus.

Mes pritaikome privatumo politiką prie pakeistų funkcijų. Todėl, mes rekomenduojame jums perskaityti privatumo politiką, naršant naują dbschenker.com/global versiją.


Updated: 01.10.2020