Skip to content
„DB SCHENKER“ logotipas


Tvarumas jūrų transporto versle

Siekiame keisti mūsų pramonės šakos verslą, kad iki 2040 m. išmetamas anglies dioksido kiekis taptų lygus nuliui

Tvarumas yra įtvirtintas mūsų strategijoje, o mūsų siekis – reikšmingai sumažinti teršalų išmetimą gabenant krovinius jūrų transportu. Didžiausia dalis mūsų klientų išmetamo ŠESD kiekio gali priklausyti 3 lygio kategorijai, kuriai priskiriamas transportas ir paskirstymas. Mes padedame savo klientams ne tik užtikrinti reikiamą duomenų apie transporto išmetamus teršalus skaidrumą, bet ir atitinkamai sumažinti išmetamų teršalų kiekį, kad mūsų klientai galėtų pasiekti savo aplinkosaugos tikslus. Mums nepakanka tiesiog laikytis nustatytų tvarumo reikalavimų, mes norime nustatyti naujus standartus ir pasiekti realių pokyčių. Mes netuščiažodžiaujame, o imamės veiksmų!

Džiaugiamės galėdami daug investuoti į išmetamo CO2 kiekio mažinimą gabenant konteinerių krovinius jūrų transportu.

Thorsten Meincke, pasaulinės krovinių vežimo oro ir jūrų transportu valdybos narys

„DB Schenker“ yra bendrovė, pabrėžianti tvarumo lyderystę, todėl tvarumas yra mūsų verslo pagrindas. Siekiame ne tik pristatyti krovinius ir valdyti tiekimo grandines – tada ir ten, kur to reikia, bet ir padaryti perversmą krovinių vežimo jūrų transportu pramonėje, padėdami savo klientams ir vežimo partneriams vykdyti jų tikslus tvarumo srityje.

Mūsų biodegalų produktas

Sėkmingai įdiegę klimato požiūriu neutralų produktą krovinių gabenimo oro transportu srityje, kai užsakomiesiems reisams naudojami vien SAF, taip pat plėsdami SAF naudojimo galimybes, tęsiame savo novatoriškas iniciatyvas ir esame pirmoji logistikos bendrovė, kuri visą savo dalinių konteinerinių (LCL) krovinių apimtį, gabenamą su CMA CGM, reguliariai gabena neišmesdama anglies dioksido. Tokiu būdu jums, mūsų klientams, galime pasiūlyti panašų sprendimą ir krovinių gabenimo jūra srityje.

Iki šiol rinkoje klientams buvo siūlomi biodegalų konteineriai tik su atitinkamu papildomu mokesčiu (mokant už naudojimą). Tokiu atveju sumažinimo galima pasiekti tik tuomet, jei visi tiekimo grandinės dalyviai yra pasirengę tai daryti. Kita vertus, išankstinėmis investicijomis parodome tikrą įsipareigojimą mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Labai tikimės, kad klientai prisidės prie mūsų šioje kelionėje.

Įsigijome 2500 t biodegalų – šis kiekis prilygsta mūsų visiems daliniams konteineriniams kroviniams (LCL), gabenamiems su CMA CGM, taip pat papildomiems pilniems konteineriams (FCL), kuriuos galime naudoti tam tikriems klientams. Kadangi gaminant biodegalus į aplinką išmetama teršalų, mes atliekame biodegalų perteklinį paskirstymą, t. y. perkame daugiau biodegalų nei reikia minėtiems konteineriams, kad pasiektume 100 % neutralumą. 

Krovinių gabenimo jūrų transportu rinka

Didėjant aplinkosaugos veiksmų poreikiui laivybos pramonėje, įsigalioja nauji reikalavimai, kuriuos nustato Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) ir kitos reguliavimo institucijos, pavyzdžiui, ES. „DB Schenker“ artimai bendradarbiauja su savo pramonės partneriais, kad galėtų stebėti ir įgyvendinti pokyčius. Įgyvendinus „TJO 2020“, Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) nustatė naują degalų reglamentą, kuriuo sieros išmetimas ribojamas iki 0,5 %, kad laivyba mažiau kenktų aplinkai. Visų jūrinių laivų išmetamas sieros oksidų kiekis turi būti sumažintas 85 %. 2023 m. TJO, be jau galiojančių reikalavimų, įgyvendins peržiūrėtą strategiją.

Kartu su ja įsigalios nauji papildomi reglamentai, kurie apima laivų metinį eksploatacinį anglies dioksido intensyvumo rodiklį (CII), grindžiamą faktinėmis degalų sąnaudomis, išmetamo CO2 kiekiu per nukeliautą atstumą. Be to, naujas kiekvieno laivo projektinis energijos vartojimo efektyvumas stebimas naudojant „Esamų laivų energijos vartojimo efektyvumo indeksą“ (EEXI), kurį laivų savininkai turi nuolat gerinti. Jis papildo eksploataciją nutraukiančių laivų projektinį indeksą – „Energijos vartojimo efektyvumo projektinį indeksą“ (EEDI).
 

Partnerystė siekiant tikslo

Dedame bendras pastangas, kad paspartintume laivininkystės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą – iki 2030 m. siekiame sukurti ir pradėti eksploatuoti komerciškai perspektyvius jūrinius laivus, neišmetančius anglies dioksido. Esame koalicijos „Getting to Zero“ dalis. Koalicija „Getting to Zero“ – tai galingas daugiau nei 150 laivininkystės, energetikos, infrastruktūros ir finansų sektorių bendrovių aljansas, kurį remia svarbiausios vyriausybės ir tarptautinės vyriausybinės organizacijos. Koalicija „Getting to Zero“ siekia, kad iki 2030 m. būtų pradėti eksploatuoti komerciškai perspektyvūs jūriniai laivai, kurių varikliai varomi teršalų neišmetančiais degalais – tai didžiulis jūrinės laivybos siekis.

Getting to Zero Coalition Logo


Be to, esame pasirašę Arkties įsipareigojimą. Pasirašydama Arkties įsipareigojimą, bendrovė „DB Schenker“ palaiko sunkiojo mazuto (HFO) atsisakymą laivyboje nuo 2020 m. Remiame vežėjus, kad HFO būtų pakeistas tvariais degalais, ir bendradarbiaujame su pramonės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei politikos formuotojais, kad sukurtume tinkamą sistemą ir iniciatyvas, padėsiančias tvariems degalams patekti į rinką.

T


Susiję produktai

„eSchenker“: tai taip paprasta

Naujasis eSchenker internetinis portalas yra pažangiausias mūsų sukurtas logistikos sprendimas. Jis sujungia esamas, patobulintas e-paslaugas su naujomis ir veiksmingomis el. paslaugomis. Naujasis „eSchenker“ internetinis portalas leis Jums veiksmingai, greitai ir patogiai valdyti logistikos procesus nuo krovinių sekimo iki užsakymų ir ataskaitų pateikimo.

Krovinių sekimas

Paprastai naudojamas „eSchenker“ sekimo realiuoju laiku įrankis suteikia informaciją apie krovinio vietą, būseną ir šiuo metu numatomą pristatymo laiką. Sekimo numerio priskyrimas reiškia, kad internete galite pasiekti išsamius krovinio duomenis ir neprisiregistravę.

Mūsų sekimo technologija buvo patobulinta ir teikia dar išsamesnę informaciją apie kiekvieną krovinį bei jo būseną.