161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Усогласеност

Во DB Schenker, горделиво ги почитуваме етичките деловни стандарди коишто нашата компанија ги вреднува повеќе од 140 години. Посветени сме да ги почитуваме меѓународните и националните закони и да доставуваме највисоко ниво на етички и правни стандарди во сѐ што работиме. Тоа е она што нѐ прави сигурен и етички деловен партнер за засегнатите страни и клиентите низ целиот свет. Кодексот на однесување којшто ги опфаќа секојдневните активности и Кодексот на однесување за деловните партнери, којшто ги информира доставувачите и деловните партнери, се примери за посветеноста за правна усогласеност.   

Нашите стандарди

Во DB Schenker, посветени сме да ги почитуваме меѓународните и националните закони и да ги почитуваме етичките стандарди за работа коишто компанијата ги вреднува повеќе од 140 години. Посветени сме да обезбедиме највисоко ниво на етички и правни стандарди во сѐ што правиме. Кодексот на однесување на DB којшто ги опфаќа секојдневните активности и Кодексот на однесување на DB за деловните партнери, којшто ги информира доставувачите и деловните партнери, се примери за тоа.

Види повеќе

За деловните партнери

Нашиот Кодекс на однесување на DB за деловните партнери претставува основа за соработка за деловни зделки којшто ги обврзува сите деловни партнери DB Schenker да ги почитуваат етичките и правните стандарди.

Види повеќе

Искажете загриженост

DB Schenker се посветува да го зачува интегритетот. Ако сте загрижени за можни прекршувања или сакате да пријавите сериозно несоодветно однесување, ве охрабруваме да ни се обратите.

View more

Посветеност

DB групацијата е посветена за понатамошно развивање на подобро разбирање на сообразноста со националната и меѓународната животна средина. Ги почитува високите стандарди на деловната етика и активно се придржува кон нив.

View more