Skip to content
Лого на DB Schenker


Businessmen shaking hands compliance

Усогласеност

Во DB Schenker, горделиво ги почитуваме етичките деловни стандарди коишто нашата компанија ги вреднува повеќе од 140 години. Посветени сме да ги почитуваме меѓународните и националните закони и да доставуваме највисоко ниво на етички и правни стандарди во сѐ што работиме. Тоа е она што нѐ прави сигурен и етички деловен партнер за засегнатите страни и клиентите низ целиот свет. Кодексот на однесување којшто ги опфаќа секојдневните активности и Кодексот на однесување за деловните партнери, којшто ги информира доставувачите и деловните партнери, се примери за посветеноста за правна усогласеност.   

Нашите стандарди

Во DB Schenker, посветени сме да ги почитуваме меѓународните и националните закони и да ги почитуваме етичките стандарди за работа коишто компанијата ги вреднува повеќе од 140 години. Посветени сме да обезбедиме највисоко ниво на етички и правни стандарди во сѐ што правиме. Кодексот на однесување на DB којшто ги опфаќа секојдневните активности и Кодексот на однесување на DB за деловните партнери, којшто ги информира доставувачите и деловните партнери, се примери за тоа.

Нашите стандарди Види повеќе
Workers logistics compliance

За деловните партнери

Нашиот Кодекс на однесување на DB за деловните партнери претставува основа за соработка за деловни зделки којшто ги обврзува сите деловни партнери DB Schenker да ги почитуваат етичките и правните стандарди.

За деловните партнери Види повеќе
Woman windowfront business operations

Искажете загриженост

DB Schenker се посветува да го зачува интегритетот. Ако сте загрижени за можни прекршувања или сакате да пријавите сериозно несоодветно однесување, ве охрабруваме да ни се обратите.

Искажете загриженост View more
Businessmen Talking on a Terrace

Посветеност

DB групацијата е посветена за понатамошно развивање на подобро разбирање на сообразноста со националната и меѓународната животна средина. Ги почитува високите стандарди на деловната етика и активно се придржува кон нив.

Посветеност View more