Skip to content
Лого на DB Schenker


About Us Ocean Container Ship City

Безбедност

Во DB Schenker, безбедноста на товарот е од најголема важност за нас. Може да понудиме широк спектар на решенија за безбедност во синџирот на снабдување со цел да ви го заштитиме товарот за време на складирањето и транспортот. Не е важно каде се наоѓа или кое е одредиштето на товарот; можеме да понудиме соодветни безбедносни решенија на глобално ниво.

DB Schenker е член на TAPA (Здружение за заштита на транспортирани средства). Можеме да ви понудиме сигурни решенија за складирање во повеќе на 100 избрани локации низ целиот свет коишто го исполнуваат или го надминуваат највисокото ниво на сертификација за безбедност во индустријата: FSR-A (Барања за безбедност на објект).

Исто така, сите наши терминали за копнен транспорт подлежат на стандардот за внатрешна безбедност којшто нуди ефикасна заштита против загуби во синџирот на снабдување со прифаќање на инфраструктура и процедури за безбедност.

Можеме да ви помогнеме при создавањето приспособени решенија за безбедност за транспорт и складирање, без оглед колку ви е товарот вреден и/или примамлив за крадците.

DB Schenker може да понуди решенија како што се:

  • безбедни објекти (TAPA FSR A/B/C верификувано)
  • безбеден транспорт (TAPA TSR 1/2/3 верификувано)
  • безбедни решенија за паркинг
  • GPS следење на уреди / брави (инсталирани, мобилни или сокриени во товарот)
  • активни GPS решенија за следење
  • услуги за безбедносна интервенција
  • тимови на возачи / транспорт со конвои
  • (вооружени) придружни услуги