Skip to content
Лого на DB Schenker


wind turbine green energy db schenker

Еколошки

Како пионер во сферата на заштитата на животната средина, DB Schenker го поставува стандардот за ефикасна употреба на достапните ресурси.

Со оглед на тоа што општеството и понатаму се соочува со поголеми притисоци да ја заштити животната средина, транспортниот сектор е одговорен да даде значителен придонес кон овие напори. Посветени сме да го предводиме патот за заштита на животната средина така што ќе станеме водечки обезбедувач на еколошки и логистички услуги. Знаеме дека со растот на транспортот, емисијата на CO2 навистина може да се намали.

НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ

DB Schenker ја поддржува DB групацијата во врска со намалувањето на конкретни емисии на CO2 за 30 проценти во периодот меѓу 2006 и 2020 година. За да ја постигнеме оваа цел, започнавме различни иницијативи и продолжуваме да го прошируваме обемот на еколошките и логистичките производи.

Делувањето имајќи ја предвид животната средина е една од главните теми на DB Schenker и ја поддржуваме преку различни иницијативи во деловните единици. Сакаме да ја намалиме километражата на транспорт со консолидација, да се префрлиме на најеколошкиот начин на транспорт и да ја зголемиме ефикасноста со постојано обновување на флотата. Се фокусираме на развој на еколошки одржливи логистички решенија.

Во моментов, DB Schenker нуди еколошки решенија за сите начини на транспорт, овозможувајќи им на клиентите да ги намалат или да ги компензираат емисиите на CO2 долж целокупниот синџир на снабдување. Од таа причина може да ги намалиме емисиите на CO2 до 20 проценти во аеротранспортот и до 50 проценти во логистика на карго со брод. Еколошките решенија се достапни и за копнен транспорт во врска со иновативни мотори и горива и со користење енергетски ефикасни, одржливи мерки во сите наши објекти. Како глобален лидер фокусиран на еколошка логистика, DB Schenker може на транспарентен начин да пресмета и да обезбеди јаглероден отпечаток за синџирите на снабдување на клиентите и може да им понуди препораки за оптимизација.