Skip to content
Лого на DB Schenker


Family bed laughing social impact

Општествено

Во DB Schenker, веруваме дека успехот на компанијата не се сведува само на економските перформанси. Тоа е причината зошто сме посветени да воспоставиме рамнотежа помеѓу економскиот, општествениот и еколошкиот столб.

Од гледна точка на општественото влијание, DB Schenker се стреми да биде водечки работодавец во Германија и во целиот свет. Со овој пласман во многу земји, посветени сме да ја одржиме позицијата и да го зголемиме опсегот во сите делови на земјината топка.

Меѓутоа, знаеме дека општествената одговорност подразбира нешто повеќе од тоа да бидеме атрактивен работодавец. Тоа е причината зошто DB Schenker има за цел да ги почитува меѓународните стандарди за вработување и работните услови и да биде признат член на општеството којшто ги поддржува општествените проекти во нашите заедници.

Активирање на најдобриот светски тим 

Во DB Schenker, нашите вработени ни се најважен капитал. Може да го одржиме успехот на пазарот само ако имаме мотивирани и квалификувани работници во тимот. Нашите успешни напори за задржување на вработените се поддржани со посветеноста да развиваме одржлив развој на персоналот и силна корпоративна култура.

Засиленото, професионално управување со човечките ресурси ни помага да ги задржиме вработените задоволни во идните години. Постојано работиме за да го подобриме задоволството на вработените со поставување јасни цели за задоволство и со редовно оценување на самите себе со помош на повторлива анкета за вработените низ целиот свет. Се заложуваме за развој на персоналот и се стремиме да го приспособиме професионалниот напредок на нашите вработени за подобро да се приспособиме кон нивните индивидуални професионални и животни фази. Сѐ на сѐ, одржливиот развој на човековите ресурси е приоритет за компанијата.

Покрај успешните иницијативи за управување со човекови ресурси, силната корпоративна култура е предуслов за посветени и задоволни вработени, а со тоа и основа за долгорочен успех. Меѓународната поставеност на DB Schenker претставува предизвик да се интегрираат различните култури и да се создаде заеднички идентитет. Важно е да создадеме култура во којашто вработените од различно потекло ќе се чувствуваат како дома и ќе работат заедно со цел да ги постигнат нашите цели и визии.

Наоѓање на најдобрите светски членови на тимот 

Покрај задржувањето на вработените, вработувањето професионалци е апсолутно неопходно за да се продолжи со градење на успешна, глобална организација.

DB Schenker има цел да изгради репутација како најдобар работодавец во индустријата за транспорт и логистика. Постигнувањето на оваа цел е особен предизвик, со оглед на демографските промени и на тековната борба за квалификувани и талентирани вработени. Покрај понудата на атрактивни програми за обука и постдипломски програми, се фокусираме на постојано зголемување на напорите за вработување на квалификувани и мотивирани вработени. DB Schenker остварува блиска соработка со универзитети и здруженија како мрежа за управување со логистиката и синџирот на снабдување на BVL (Bundesvereinigung Logistik e.V.).

Обезбедување на фер услови за работа

Со глобалните минимални општествени стандарди на DB Schenker се дефинираат очекувањата за секојдневните деловни активности на вработените, директорите и менаџерите на светско ниво.

Минималните општествени стандарди на DB Schenker ги одредуваат и ги операционализираат општите општествени извештаи во согласност со сеопфатниот Кодекс на однесување на нашата матична компанија Deutsche Bahn. Тие се во согласност со основните конвенции на Меѓународната организација на труд (МОТ), Глобалниот договор на Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови права, како и Германскиот кодекс за одржливост.

Овие принципи се обврзувачки за сите членови на одборот, извршните директори, директорите и вработените низ целиот свет. DB Schenker ги поттикнува и деловните партнери да ги почитуваат. Во ситуации кога националните и меѓународните закони не предвидуваат соодветни општествени или трудови заштитни мерки, DB Schenker минимално се придржува кон овие стандарди.