Here to Move Woman on Smartphone

Меѓународно стажирање

Што ќе научите?

Меѓународната програма за приправници им нуди на студентите можност да бидат дел од предизвикувачки и возбудливи логистички проекти и истовремено да се запознаат со нови култури на меѓународно ниво. На секој приправник ќе му бидат назначени тим и задачи во рамките на тимот, како и индивидуални проекти. Како приправник во DB Schenker, ќе дознаете за сите секојдневни одговорности на професионалците за логистика и ќе наидете на нови предизвици за да може да се развиете на професионален план.

Стажирањето трае шест месеци, со позиции обично во области како што се Австралија, САД и Индонезија. Сите приправници се платени за својата работа со надомест во зависност од тековните стапки на плата во соодветните земји.


Што ви е потребно?

Бараме мотивирани и посветени студенти за програмата за приправници. Детално ги разгледуваме квалификациите, работното искуство и карактерот за да утврдиме дали добро ќе се вклопите во програмата. Предусловите се:

  • Упис како студент во текот на стажирањето
  • Одлични оценки по логистика, економија или слична тема како клучна област на студии
  • Целосна достапност за период од шест месеци
  • Практичното работно искуство ќе се смета за предност
  • Одлично познавање на англискиот јазик
  • Добри комуникациски вештини
  • Одлично познавање на Microsoft Office
  • Самодоверба и подготвеност за преземање иницијативи

Нашите работни места