Skip to content
Лого на DB Schenker


Карактеристики на Системскиот транспорт на DB Schenker

Системски транспорт

Потпрете се на најшироката мрежа за камионски транспорт во Европа.

Користете ja распространетата мрежа за камионски транспорт на DB Schenker што функционира преку 430 канцеларии, во 38 европски држави, што не прави избор број еден за транспорт на вашите системски пратки и потребите од збирен камионски транспорт (камионски дотовар). Нашата услуга од-врата-до-врата ги транспортира вашите пратки (палетизирани или непалетизирани) со најкратки времиња на испорака и преку секојдневни поаѓања на возила за мрежен транспорт во цела Европа. 

Карактеристики на Системскиот транспорт на DB Schenker

Една мрежа, два едноставни производи

DB SCHENKERsystem:
Нашите флексибилни решенија обезбедуваат брз и сигурен транспорт на пратки низ Европа.

 • Различни еУслуги и можности за плаќање (закажување, следење, еФактурирање, итн.)
 • Бесплатно претходно известување: Известување пред доставата преку СМС или е-маил
 • Ракување со опасни стоки и материјали
 • Фиксен ден по договор: Испраќачот го утврдува датумот на испорака (максимално 3 дена по планираното време на испорака)

за DB SCHENKERsystem 

 • Фиксен ден 10
  Вие го утврдувате датумот на испорака, до 10.00 часот (максумум 3 дена по планираното време на испорака)
 • Fix Day 13
  Вие го утврдувате датумот на испорака, до 13.00 часот (максиму 3 дена по планираното време на испорака)

DB SCHENKERsystem premium:
Премиум решение што го нудиме кога времето на испорака е од клучно значење. 

 • До два дена побрзо од DB SCHENKERsystem
 • Максимална сигурност
 • Гарантирани перформанси*

за DB SCHENKERsystem premium

 • Premium 10
  Гарантирана* испорака во согласност со нашето време на испорака до 10.00 часот на денот на испораката
 • Premium 13
  Гаранатирана* испорака во согласност со нашето време на испорака до 13.00 часот на денот на испорака


*  Ако пратката не е доставена до договореното време на испорака, клиентот може да побара поврат на нето износот на платениот надоместок без дополнителните плаќања на DB Schenker за дадената пратка. Ова не се однесува на случаите во кои за доцнењето на испораката се одговорни испраќачот или примачот, или во случај на настапување на виша сила. 

Сродни производи

Договорна логистика

Сензорска технологија (Smartbox)

Семејството на DB SCHENKERsmartbox креира синергија во синџирот на снабдување. Користиме добро воспоставена мрежа на партнери за соработка, што ја прави оваа услуга единствена во сите шпедитерски транспортни режими.

Со оваа обемна услуга, ќе добиете детален преглед на товарот - во кое било време, во целиот свет и со следење во реално време. Семејството на DB SCHENKERsmartbox нуди и сродни услуги за сите видови транспорт, вклучувајќи ги аеротранпортот и железничкиот транспорт.

Кога го користите DB SCHENKERsmartbox, знаете дека добивате беспрекорна транспарентност, безбедност и заштеда.

Транспарентност

 • Највисоко ниво на транспарентност во синџирот на снабдување
 • Следење на условите за карго
 • Зголемен период на реализација
 • GPS следење во реално време преку интернет (24 часа, 7 дена во неделата)

Заштеди

 • Можно намалување на трошоците за осигурување
 • Намалување на трошоците за логистика на клиент

Безбедност

 • Заштита од кражба и вандализам

Дигитализација

 • Собирање податоци
 • Изготвување индивидуални извештаи
 • Олеснување на анализите

Порасна новата услуга на семејството DB SCHENKERsmartbox. Сега го следи глобалниот товарен транспорт на поудобен и поиновативен начин, нуди неколку опции за да ви ги задоволи конкретните деловни потреби:

 • DB SCHENKERsmartbox премиум
 • DB SCHENKERsmartbox лесен
 • DB SCHENKERsmartbox лесен 1
 • DB SCHENKERsmartbox лесен 2
 • DB SCHENKERsmartbox фарма
 • DB SCHENKERsmartbox логистика
 • DB SCHENKERsmartbox влезови за воздух
 • DB SCHENKERsmartbox воздух во реално време
 • DB SCHENKERsmartbox домашно заклучување
 • DB SCHENKERsmartbox следење на домашен пакет
 • DB SCHENKERsmartbox железница
 • DB SCHENKERsmartbox индивидуалци
 • DB SCHENKERsmartbox безбедносна услуга 

Дознајте лесно и во секое време кој уред најдобро одговара на вашите потреби. Посетете го семејниот конфигуратот на
DB SCHENKERsmartbox

Оди на производ

eSchenker: Лесно е

eSchenker е најнапредното логистичко решение досега. Ги вклучува сите е-услуги на еден портал, давајќи ви максимална поддршка во секоја фаза на синџирот на снабдување. Од следење и планирање до резервирање и известување, eSchenker ви ги задоволува потребите за логистика.

Следење

Алатката за следење eSchenker е лесна за користење и ви дава информации во реално време за локацијата и статусот на пратката и тековното проценето време на испорака. Доделувањето број за следење значи дека може да пристапите до детални податоци за испорака онлајн без да се најавите.

Технологијата за следење сега ни е надградена со уште подетален преглед и информации за статусот за сите пратки.

Кран од 600 тони истовара турбини во Бурулус

Над 100.000 тони

1/4

Приказна за успех

2/4

Приказна за успех

3/4

Проект за конвои:

4/4