Skip to content
Лого на DB Schenker


Truck on the road with Container

Our invisible force for your business.

Системски збирен транспорт (LTL)

Потрпете се на најшироко распространетата мрежа за копнен транспорт во Европа.

Широко распространетата мрежа за копнен транспорт на DB Schenker опфаќа 720 филијали во 36 европски земји, што нѐ прави ваш прв избор за испорака на системски збирни пратки/LTL потреби. 

Имате избор од два производи коишто се едноставни за користење и коишто се стандардизирани во Европа:
DB SCHENKERsystem и DB SCHENKERsystem premium.

DB SCHENKERsystem е најдоброто решение ако сакате товарот брзо и со голема сигурност да патува низ Европа. Ако брзината е клучна, DB SCHENKERsystem premium е решението за компаниите во Европа: Ќе може да ја користите најбрзата патна мрежа и да ја искористите сигурноста на водечката индустрија - со гаранција за квалитет!

НОВО: Временски дефинирана опција Премиум 13

Сакате вашиот клиент да е задоволен предвреме? Искористете ја нашата временски дефинирана опција за подобро планирање и интегрирање на производниот процес на страната на вашиот клиент. Секаде низ Европа!

Infographic of DB Schenker System VS System Premium Infographic DB Schenker System Premium *Гаранцијата е ограничена на враќање на парите: Ако пратката не е испорачана во договорената временска рамка, DB Schenker ќе ви исплати нето надомест без доплатите коишто клиентите ги платиле на DB Schenker за конкретна пратка. Ова не важи ако испраќачот или примачот е одговорен за доцна испорака и во случај на виша сила.

Предности

 • Испорака со комплетна услуга: Сигурно проследување на групирани пратки низ цела Европа.
 • Тесно поврзани терминали за копнен транспорт: Со дневните заминувања на камиони за големи растојанија меѓу терминали, терминалите за копнен транспорт се потполно поврзани.
 • Алатки за онлајн следење и известување: Транспарентно мерење на ефикасноста, како што се споредби на период на реализација и електронски доказ за испорака.

Дополнителни услуги

Како пионери на иновативни логистички решенија, во DB Schenker сме посветени да станеме водечки одржлив еколошки обезбедувач на логистички услуги. Како пионери на иновативни логистички решенија, во DB Schenker сме посветени да станеме водечки одржлив еколошки обезбедувач на логистички услуги.

Одржливост Прочитај повеќе

Во DB Schenker, безбедноста на товарот е од најголема важност за нас. Може да понудиме широк спектар на решенија за безбедност во синџирот на снабдување со цел да ви го заштитиме товарот за време на складирањето и транспортот. Не е важно каде се наоѓа или кое е одредиштето на товарот; можеме да понудиме соодветни безбедносни решенија на глобално ниво.

Безбедност Прочитај повеќе

Поради ризикот за луѓето и животната средина, опасните стоки не може да се третираат како општ товар. За нив е потребен посебен третман, а на работната сила ѝ се потребни дополнителни квалификации. Општо земено, опасните стоки не се прифаќаат со DB SCHENKERparcel. Тие подлежат на општите услови за прием применливи низ цела Европа со DB SCHENKERsystem. Земете ги предвид ограничувањата за опасни стоки за групирање (прекугранично) Преземи PDF.

Меѓутоа, со DB SCHENKERdirect, не постојат општи ограничувања. Во секој случај, без разлика кој од овие производи ќе го изберат, клиентите секогаш може да побараат посебни договори од соодветните филијали. Со оваа политика, DB Schenker опфаќа 98 проценти од побарувачката за копнени шпедитерски услуги за опасни стоки.


Сродни производи

Копнен транспорт

Мултимодални решенија

Секој експерт за логистика знае дека не постои начин на транспорт со една големина којашто одговара за сѐ. Тоа е причината зошто DB Schenker ги комбинира конкретните предности за сите начини со развивање на нови мултимодални решенија наменети за нашите клиенти.

Им нудиме широк спектар на мултимодални решенија на клиентите - од конвенционална железничка шпедиција до интермодална, од стандардни товари до посебни транспорти, од тешки стоки до висока вредност, од север кон југ и исток кон запад, од нормална дебелина до голема дебелина, од пристаниште до железничка станица, од полуприколка до приколка на тркала, од Кина до Европа - на еколошки начин.

Нашата стручност: Приспособување на оптимална комбинација на начини на транспорт

Основна компетентност ни се инженерските комплетни решенија со комбинирање на железничкиот, патниот и поморскиот транспорт на кратки релации во согласност со конкретните барања на клиентите. Од таа причина ги приспособуваме услугите на видот на товарот којшто треба да го транспортираме, без разлика на тоа дали се работи за потрошувачки или индустриски стоки, хартија, челик, градежни материјали, машини, електроника - со широк спектар на опрема за товарење.  

Со DB SCHENKERrailog обезбедуваме конвенционални решенија за железничкиот транспорт, вклучувајќи ги копнениот транспорт пред и по товарење со камион и претовар на стоки преку терминал и железничките терминали, заедно со голем број дополнителни услуги (на пример, складирање, следење, царинење, документација) и повеќејазичен персонал, со одличен пристап до сите железнички превозници или обезбедувачи на железнички услуги.

DB SCHENKERintermodal е нашата комплетна услуга за поврзување на оската север-југ во Европа со редовни фреквенции и голем капацитет во сопствена интермодална мрежа со користење полуприколки, како и заменливи контејнери или контејнери за управување со копнениот транспорт пред и по товарење на камион и крајбрежни траекти. Покрај тоа, нудиме интермодален транспорт со единствен пристап до отворената интермодална мрежа низ цела Европа.

За одреден копнен транспорт низ Европа и некои интраевропски ленти на трговија, поморското поврзување долж крајбрежјето може да биде добра опција. Како резултат на тоа, имаме развиени транспортни решенија меѓу дефинираните пристаништа со DB SCHENKERshortsea каде што каргото се транспортира на или во специфична опрема, како приколки на тркала или контејнери.

Поврзување на Кина со Европа преку железнички транспорт

DB Schenker е пионер кога станува збор за воспоставувањето редовен железнички транспорт во Трансевроазискиот коридор којшто ги поврзува Кина со Европа и обратно со железница. Ова интермодално поврзување е атрактивен додаток на останатите видови транспорт: помали транспортни трошоци во споредба со аеротранспортот, побрзи периоди на реализација во споредба со логистиката на карго со брод. DB SCHENKEReurasia вклучува комплетни решенија за блокови на возови, единични контејнери (FCL) или групирани контејнери, како и неполни контејнери (LCL) за различни правци.

Зачувување на CO2 во комбиниран транспорт - на патиштата и на шините

DB Schenker ги комбинира специфичните предности за секој начин, а со тоа ги комбинира исклучителниот еколошки отпечаток на товарните возови и флексибилноста на камионите. Товарот се транспортира со железнички транспорт во последната етапа секогаш кога е можно. DB Schenker може да го намали CO2 до 80 проценти во споредба со конвенционалниот патен транспорт. Неговата флота на камиони се справува со превозот пред товарење и со дојдовниот превоз. DB Schenker може да стигне до најоддалечените делови на Европа за да може да уживате во удобноста на комплетен транспорт, дури и ако немате приватна пруга. Со овој метод се намалуваат вкупните емисии на CO2 до 60 проценти. За нас, највисоките еколошки стандарди се природна работа. Ова е причината зошто постојано ги обновуваме нашите камиони и сѐ повеќе и повеќе користиме возила во согласност со стандардот Еуро 5. Покрај тоа, потполно го искористуваме капацитетот на нашите возила со комбинирање на пратките во нашите центри. затоа што колку помалку вршиме превоз со празни камиони, толку помалку CO2 произведуваме.

Оди на производ
Договорна логистика

Сензорска технологија (Smartbox)

Семејството на DB SCHENKERsmartbox креира синергија во синџирот на снабдување. Користиме добро воспоставена мрежа на партнери за соработка, што ја прави оваа услуга единствена во сите шпедитерски транспортни режими.

Со оваа обемна услуга, ќе добиете детален преглед на товарот - во кое било време, во целиот свет и со следење во реално време. Семејството на DB SCHENKERsmartbox нуди и сродни услуги за сите видови транспорт, вклучувајќи ги аеротранпортот и железничкиот транспорт.

Кога го користите DB SCHENKERsmartbox, знаете дека добивате беспрекорна транспарентност, безбедност и заштеда.

Транспарентност

 • Највисоко ниво на транспарентност во синџирот на снабдување
 • Следење на условите за карго
 • Зголемен период на реализација
 • GPS следење во реално време преку интернет (24 часа, 7 дена во неделата)

Заштеди

 • Можно намалување на трошоците за осигурување
 • Намалување на трошоците за логистика на клиент

Безбедност

 • Заштита од кражба и вандализам

Дигитализација

 • Собирање податоци
 • Изготвување индивидуални извештаи
 • Олеснување на анализите

Порасна новата услуга на семејството DB SCHENKERsmartbox. Сега го следи глобалниот товарен транспорт на поудобен и поиновативен начин, нуди неколку опции за да ви ги задоволи конкретните деловни потреби:

 • DB SCHENKERsmartbox премиум
 • DB SCHENKERsmartbox лесен
 • DB SCHENKERsmartbox лесен 1
 • DB SCHENKERsmartbox лесен 2
 • DB SCHENKERsmartbox фарма
 • DB SCHENKERsmartbox логистика
 • DB SCHENKERsmartbox влезови за воздух
 • DB SCHENKERsmartbox воздух во реално време
 • DB SCHENKERsmartbox домашно заклучување
 • DB SCHENKERsmartbox следење на домашен пакет
 • DB SCHENKERsmartbox железница
 • DB SCHENKERsmartbox индивидуалци
 • DB SCHENKERsmartbox безбедносна услуга 

Дознајте лесно и во секое време кој уред најдобро одговара на вашите потреби. Посетете го семејниот конфигуратот на
DB SCHENKERsmartbox

Оди на производ

eSchenker: Лесно е

eSchenker е најнапредното логистичко решение досега. Ги вклучува сите е-услуги на еден портал, давајќи ви максимална поддршка во секоја фаза на синџирот на снабдување. Од следење и планирање до резервирање и известување, eSchenker ви ги задоволува потребите за логистика.

Следење

Алатката за следење eSchenker е лесна за користење и ви дава информации во реално време за локацијата и статусот на пратката и тековното проценето време на испорака. Доделувањето број за следење значи дека може да пристапите до детални податоци за испорака онлајн без да се најавите.

Технологијата за следење сега ни е надградена со уште подетален преглед и информации за статусот за сите пратки.

Кран од 600 тони истовара турбини во Бурулус

Над 100.000 тони

1/4

Приказна за успех

2/4

Приказна за успех

3/4

Проект за конвои:

4/4