Vind precies wat je zoekt

 • Selecteer locatie en taal

 • De bijdragen in het vierde en laatste kwartaal van onze interne Leading the Way challenge gaan naar een humanitaire liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes.

  In een samenwerking helpen wij de levensomstandigheden te verbeteren zodat kinderen en jongeren zich vrij en in goede gezondheid kunnen ontwikkelen, ongeacht hun afkomst, religie of politieke omstandigheden in hun land. Lees meer over de projecten die wij ondersteunen:

  Project Guatemala: gezonde kinderen ondanks klimaatverandering

  Guatemala is bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen. De gevolgen voor de bevolking en de infrastructuur van het land zijn ernstig. De armoede en ondervoeding die daaruit voortvloeien, hebben vooral voor kinderen fatale gevolgen en kunnen leiden tot een vertraagde mentale en fysieke ontwikkeling, leerproblemen en een verhoogd risico op ziekten. Met onze steun willen we de voedselzekerheid verbeteren en de weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatverandering vergroten.

  Project Malawi: voorlichting aan jongeren over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

  Malawi heeft een zeer jonge bevolking, maar het land heeft nog steeds geen jeugdvriendelijke en gendergevoelige gezondheidsdiensten. Culturele normen verhinderen de oprichting van deze diensten en ontzeggen jongeren dus de toegang tot informatie over hun seksuele en voortplantingsrechten. De Malawische samenleving wordt gekenmerkt door traditionele rolmodellen. 42 procent van de Malawische vrouwen trouwt voor hun 18e verjaardag. Deze traditie verhoogt het risico op vroegtijdige zwangerschappen. Vooral meisjes en jonge vrouwen wordt vaak het recht op zelfbeschikking ontzegd. Wij helpen de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van kinderen, adolescenten en jonge volwassenen met of zonder handicap te versterken.

  Project Laos: duurzame landbouw en klimaatbescherming

  De Bokeo-regio in het noorden van Laos wordt sterk gekenmerkt door armoede. Veel mensen leven van de rijstteelt. Het gebrek aan diversificatie in de landbouw en het geringe besef van gezonde voeding leiden tot verkeerde voeding en ondervoeding. Door de klimaatverandering is de droogte in Laos toegenomen, waardoor het moeilijk is om rijst te verbouwen. Wanneer de voedselvoorraden ontoereikend zijn, lenen veel gezinnen rijst bij rijstbanken tegen hoge rente, waardoor ze snel in een armoedecirkel terechtkomen. De droogte heeft ook gevolgen voor de watervoorziening. Met dit project willen we de levensomstandigheden op het platteland verbeteren door aanpassing aan de klimaatverandering en innovatieve landbouw.

  Toestemming om cookies te gebruiken en gegevens te verzamelen

  Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Hiervoor gebruiken we onder andere Adobe Analytics. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies en hoe u zich kunt afmelden in ons  privacybeleid.

 • Cookies en trackingscripts

  Wij willen u de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, die niet noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen.

  Ons privacybeleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en verwerken van gegevens, ondermeer door het gebruik van cookies via onze sites, en dat u een beslissing kunt nemen gebaseerd op de juiste informatie. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.

  Meer informatie vindt u in ons  gegevensbeschermingsbeleid.