Skip to content
DB SCHENKER-logo


Special Products Truck Crane

Dual use en strategische goederen

Strategische goederen zijn goederen waaraan om veiligheidsredenen en internationale afspraken zo veel strategisch belang wordt toegekend, dat de uitvoer ervan niet of alleen onder voorwaarden mag plaatsvinden.

Het gaat meestal om goederen die voor militaire doeleinden of voor de vervaardiging van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt.

De term strategische goederen omvat zowel militaire goederen als goederen voor tweeërlei gebruik, doorgaans dual-use-goederen genoemd. Dual-use-goederen kunnen naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing hebben (conventionele dual-use-goederen) of een toepassing hebben bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens (in het Engels: weapons of mass destruction, afgekort tot WMD) of de raketten die deze wapens naar hun doel brengen.

Medewerkers van Schenker Logistics Nederland B.V. hebben verschillende opleidingen en trainingen gehad om dual-use-goederen in een vroegtijdig stadium te herkennen.