Industry Solutions Healthcare Pills

Logistikkløsninger for helsetjenester og farmasøytiske produkter

Pålitelig levering av helseprodukter kan redde liv. Derfor har vi utviklet forsyningskjedeløsninger som sikrer at tids- og temperatursensitive produkter når sikkert fram dit de skal. Vi sikrer sensitive varer med spesiell håndtering og overvåkning.

Selskaper i helsesektoren er i permanent forandring. De innovative og integrerte løsningene våre gjør at vi kan reagere fleksibelt på alle typer krav fra både farmasøytiske/bioteknologiske selskaper og produsenter av medisinsk utstyr.

Produkter og medisiner som ikke er oppbevart innenfor angitte temperaturgrenser, kan raskt forårsake livstruende situasjoner. Derfor er pålitelighet avgjørende når helserelaterte produkter skal transporteres. DB Schenkers forsyningskjedeløsninger garanterer at tids- og temperatursensitive produkter når sikkert fram dit de skal. Vi sikrer integriteten til produktet ditt med spesiell håndtering og overvåkning, inkludert full sporing av forsendelser, lukkede kuldekjedeløsninger for biologiske medikamenter og samsvar med all lovgivning på området. Vi oppretter også kvalitetsstyringssystemer og gjør bruk av industristandarder som GDP, USP 1079 og QEP

Det globale nettverket vårt integrerer fly-, sjø- og landtransport og kontraktlogistikk, så vi kan reagere øyeblikkelig på alle endringer i distribusjonsbehovene dine. Våre multimodale transportmetoder er dessuten en kostnadseffektiv, ende-til-ende-løsning for forsyningskjeden din.

For helsetjenester og farmasøytisk industri kan DB Schenker tilby omfattende kjennskap til utfordringene i kundens forsyningskjede, bl.a.:

 • Flyfraktservice med forskjellige temperaturnivåer basert på strenge sikkerhetsstandarder: 
  DB SCHENKERhealthcare cool (kjøling mellom +2 °C og +8 °C) og DB SCHENKERhealthcare ambient (kontrollert romtemperatur mellom +15 °C og +25 °C)
 • Autoriserte og regulerte anlegg
 • Engasjert og kvalifisert personell (GDP-opplærte eksperter)
 • Integrert ende-til-ende helsetjeneste-service (lagring og transport)
 • Kvalitetssertifikater (QEHS/ISO, TAPA, og C-TPAT)
 • Samsvar med lokale og internasjonale myndighetskrav
 • Tilleggstjenester for å oppfylle regionale og lokale krav til produktene
 • Kjølekjedeløsninger (kjølerom, sjøcontainere med GPS osv.)
 • Sikkerhetsløsninger (videoovervåkning, sikkerhetsvakter, alarmsystemer og adgangskontroll)
 • Viktige helsetjeneste-sertifikater (GDP og GMP)
 • Globalt kvalitetsnettverk tilpasset industriens og kundens kvalitetskrav

Tilleggsprodukter og tjenester

Product Category

Flyfrakt

Flyfrakten vår inngår i et globalt nettverk med svært avanserte logistikkløsninger for transportbehovene dine. Vi transporterer overalt i verden. Uansett hvor godset ditt skal og når det skal være der – det er vår business å få din business til å fungere.

DB Schenker er markedets ledende tilbyder av flyfrakt, med et stort og globalt nettverk. Vi har avanserte, integrerte shippingløsninger som sikrer at godset ditt kommer dit det skal, uansett hvor i verden det er.

DB Schenkers flyfraktnettverk dekker 700 destinasjoner i 130 land. Teamet vårt kan vise til over én million tonn vellykkede flyfraktleveranser hvert år. Faktisk er vi en sterk partner for over 700 000 kunder – kunder akkurat som deg.

Kundene vår drar nytte av samarbeid med førsteklasses flyselskaper med topp transportforbindelser og kontinuerlig fraktsporing. Enten du trenger leveransen gjennomført så raskt som mulig, eller det dreier seg om store enheter, så har vi fraktprodukter som hjelper deg til å holde både tidsplan og budsjett. Uansett hva du trenger, så har vi et utvalg av tjenester å tilby deg.

Ikke la deg avspise med en «one-size fits all»-løsning. Med DB Schenker får du et bredt tilbud av transportprodukter som gir deg maksimal fleksibilitet og effektivitet, uansett hvilken type flyfrakt du trenger.

Nyt sikkerheten ved å arbeide med en av verdens ledende flyspeditører. Du kan velge mellom førsteklasses flyselskaper, tilpassede leveringshastigheter og rimelige fraktrater som gjør det enda enklere for deg å koordinere godstransporten og holde ting i bevegelse.
 


Les mer

eSchenker – informasjon om dine sendinger

Med eSchenker kan du få all den informasjon du ønsker om våre avanserte logistikkløsninger. Våre eServices i én portal gir deg topp støtte gjennom alle ledd i din forsyningskjede. Fra sporing og planlegging til booking og rapportering – eSchenker dekker dine informasjonsbehov.

Sporing

eSchenkers sporingsverktøy er enkelt i bruk og gir deg informasjon i sanntid om hvor forsendelsen din befinner seg og når den anslås å leveres. Du kan spore på mange forskjellige referanser som gir deg tilgang til detaljerte data om forsendelsen på nettet, uten å måtte logge deg inn.

Sporingsteknologien er nå oppgradert med enda mer detaljerte oversikter og statusinformasjon for hver enkelt forsendelse.

En 600 tonns kran losser turbiner i Burullus

Over 100 000 tonn

1/4

En suksesshistorie

2/4

En suksesshistorie

3/4

Platooning-prosjektet:

4/4