Skip to content
DB SCHENKER logo


Industry Solutions Recyclables Paper

Gjenvinning

Bruk av sekundærråvarer er helt i tråd med industriens (og vårt) mål om å redusere karbonavtrykket og bidra til at logistikken minimerer forbruket av primærråvarer. Dermed tilbyr vi en solid gjenvinnings-service for å hjelpe deg med gjenvinningslogistikken din

Styring av sekundærråvarer

Bruk av gjenvunnede råmaterialer er en grunnleggende måte å bidra til å redusere karbonavtrykket og minimere forbruket av primærråvarer på. Også har tar vi mål av oss til å bli bransjens eksperter, slik at vi kan hjelpe dem som bruker gjenvinningsmaterialer til å optimalisere forsyningskjeden og få større suksess. 

I gjennvinningsporteføljen vår tilbyr vi spesialservice for en rekke produkter, som returpapir, returplast, tømmer, stokker, sagflis, glanset papir, cellulosemasse, sponplater, laminater og metallskrap. Når du har DB Schenker som logistikkpartner, arbeider du sammen med en som forstår seg på shipping og håndtering av gjenvinningsmateriale. Vi skaffer utstyr, håndterer forsendelser i tråd med akkreditivet (L/C), tollklarerer og tar gjerne også over koordineringen med leverandørene dine, dersom du ønsker dette.

Hos DB Schenker gjør vi alt vi kan for å bedre miljøet. Én måte å gjøre det på, er å hjelpe bedrifter som din, som allerede gir noe tilbake til jorden og sikrer oss et mindre fotavtrykk.

Tilleggsprodukter og tjenester

eSchenker – informasjon om dine sendinger

Med eSchenker kan du få all den informasjon du ønsker om våre avanserte logistikkløsninger. Våre eServices i én portal gir deg topp støtte gjennom alle ledd i din forsyningskjede. Fra sporing og planlegging til booking og rapportering – eSchenker dekker dine informasjonsbehov.

Sporing

eSchenkers sporingsverktøy er enkelt i bruk og gir deg informasjon i sanntid om hvor forsendelsen din befinner seg og når den anslås å leveres. Du kan spore på mange forskjellige referanser som gir deg tilgang til detaljerte data om forsendelsen på nettet, uten å måtte logge deg inn.

Sporingsteknologien er nå oppgradert med enda mer detaljerte oversikter og statusinformasjon for hver enkelt forsendelse.

En 600 tonns kran losser turbiner i Burullus

Over 100 000 tonn

1/4

En suksesshistorie

2/4

En suksesshistorie

3/4

Platooning-prosjektet:

4/4