Skip to content
DB SCHENKER logo


FN`s bærekraftsmål

DB Schenker har forpliktet seg til FN`s bærekraftsmål, og bruker disse aktivt inn i selskapets drift og målsetting for et mere bærekraftig næringsliv og samfunn. Bærekraft handler om mere enn utslippsfri transport. Derfor har vi tatt flere av de konkrete bærekraftsmålene inn i vårt samlede bærekraftsarbeid i virksomheten.

FN`s bærekraftsmål gir et godt bilde av hvor omfattende arbeidet med bærekraft er. Vi jobber med dette i hele bedriften, og en rekke mål og tiltak er definert inn i vårt lokale bærekraftsarbeid i Norge. Her er noen eksempler sortert under definerte hovedmål knyttet til vår virksomhet:

Være gode samfunnsborgere i lokalsamfunnet

 • Deltakelse i Word Oceans Day med å plukke opp plast fra havet
 • Delta positivt i samfunnsdebatten om bærekraft

Pioner på innovative og bærekraftige logistikkløsninger

 • Satsing på by-logistikk, som i hovedsak skal være basert på elektrisk drift med energi fra sertifisert vannkraft
 • Distribusjon ut fra micro-hub med elektriske vare- og lastebiler, samt elektriske varesykler

Redusere våre kunders utslipp

 • Redusert utslipp fra våre transporter gir redusert utslipp fra våre kunders verdikjede
 • Alt avfall som genereres av våre kunder i vår produksjon kildesorteres og materialgjenvinnes så langt det er mulig.

Hjelpe våre ansatte å jobbe og leve på en bærekraftig måte

 • Ansatte med firmabil kjører kun elektriske biler
 • Kjøttfri dag i kantinen
 • Bedriftsidrettslag oppfordrer til aktivitet og bruk av alternative reiseformer til/fra jobb.
 • Intern aktivitetsapp i forbindelse med 150 års jubileum

Rettferdige arbeidsforhold

 • Vi har en tydelig Code of Conduct
 • Oppfølging av våre transportørers lønns- og arbeidsvilkår
 • Tariffestet lønn
 • Sterk arbeidsmiljølov
 • Lederutvikling

Redusert utslipp fra transport

 • Økt bruk av jernbane
 • Bruk av større kjøretøy som 25,25 meter vogntog
 • Fokus på økt utnyttelsesgrad
 • Innfasing av elektriske kjøretøy
 • Minimum EURO VI på dagens kjøretøy
 • Bruk av biogasskjøretøy

Redusere energiforbruk

 • Mere energieffektive nye bygg samt oppgradering av eldre bygningsmasse
 • Utskifting til LED belysning
 • Mer energieffektive sorteringsmaskiner
 • Mer energieffektivt utstyr generelt

Framework Graphic